top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie

99-300 Kutno, ul. Przemysłowa 4

tel. 24 253 33 20, fax 24 254 28 44

e-mail: biuro@pwik.kutno.pl

www.pwik.kutno.pl

Dnia 1 lipca 1991 r. w wyniku restrukturyzacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kutnie, powstało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kutnie z siedzibą przy ul. Przemysłowej 4, które następnie na mocy ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, zostało przekształcone w spółkę prawa handlowego o nazwie: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Kutnie ul. Przemysłowa 4, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Miało to miejsce 19 marca 1997 r.

Przedmiotem działalności PWiK Sp. z o.o. jest:

  • ujęcie, uzdatnianie i wprowadzanie wody do budynków, instytucji, zakładów komunalnych, zakładów produkcyjnych i innych użytkowników;

  • eksploatacja i konserwacja sieci wodociągowej wybudowanej w ramach środków własnych oraz przekazanych przez innych użytkowników;

  • odprowadzanie ścieków polegające na usuwaniu siecią kanalizacyjną ścieków i nieczystości płynnych pochodzących z budynków, instytucji, zakładów komunalnych przemysłowych oraz innych użytkowników i odprowadzanie ich na Oczyszczalnię Ścieków;

  • eksploatacja i konserwacja sieci kanalizacji sanitarnej w ramach środków własnych oraz przekazanych przez innych inwestorów;

  • budowa obiektów inżynierii wodnej w zakresie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych;

  • budowa ujęć wody;

  • wykonywanie projektów w zakresie inżynierii wodnej i sanitarnej.

bottom of page