top of page

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku

37-300 Leżajsk, ul. Żwirki i Wigury 3

tel./fax 17 242 62 06, 17 242 08 58

e-mail: mzklezajsk@mzklezajsk.pl

www.mzklezajsk.pl

O Leżajsku

Leżajsk to malownicza miejscowość należąca do najstarszych miast południowo-wschodniej Polski. Pierwsza historycznie potwierdzona informacja o istnieniu Leżajska pochodzi z 1346 roku. W 1397 roku otrzymał prawa miejskie z rąk króla Władysława Jagiełły. Miejscowość znajduje się w północnej części województwa podkarpackiego, w dolinie rzeki San, na skraju dawnej Puszczy Sandomierskiej, rozciągającej się od rejonu Krakowa, poprzez Rzeszów, Przemyśl, aż po tereny obwodu lwowskiego na Ukrainie. Przed I wojną światową rozpoczęto regulację Sanu. Pracami w okolicach Leżajska kierował, późniejszy generał, Władysław Sikorski, który tymczasowo zamieszkał w Leżajsku.

 

W Leżajsku i okolicy znajduje się wiele miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych, szlaków pieszych i rowerowych, zalewów i zbiorników wodnych. Rejon ten cieszy się nieskażonym i pięknym środowiskiem naturalnym. Występuje tu wiele lasów i innych miejsc, które pozwolą turyście na odpoczynek. Lasy tworzą zwarte kompleksy, z których każdy charakteryzuje się odmienną florą. Na ich terenie znajdują się rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu i liczne pomniki przyrody. Piękno oraz bogactwo tutejszego środowiska naturalnego sprzyja pieszym wędrówkom i przejażdżkom rowerowym. 

To warto zobaczyć

Atutem regionu jest nie tylko bogactwo przyrodnicze, ale także liczne zabytki historyczne. Odwiedzając Leżajsk, warto zwiedzić Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów oraz Muzeum Ziemi Leżajskiej, znajdujące się we wspaniałym Dworze Starościńskim, który był siedzibą ordynacji łańcuckiej Potockich. Muzeum prezentuje, między innymi, tradycję browarnictwa na ziemi leżajskiej oraz ekspozycję leżajskiego zabawkarstwa. Najcenniejszym zabytkiem Leżajska jest bazylika i klasztor Ojców Bernardynów, który powstał w związku z objawieniami maryjnymi w XVI wieku. Obiekt, w którym co roku odbywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, zachwyca monumentalnymi, trójnawowymi organami. Warto zobaczyć także leżajski rynek z wieżą ratuszową, kościół parafialny z 1400 roku oraz dawną cerkiew greckokatolicką. W okolicach rynku znajduje się także cmentarz żydowski i grób cadyka Elimelecha, będący celem pielgrzymek Żydów z całego świata.

Działalność Miejskiego Zakładu Komunalnego

Początek działalności Miejskiego Zakładu Komunalnego w Leżajsku sięga roku 1961. Przedsiębiorstwo, którego właścicielem jest Miasto Leżajsk, pierwotnie świadczyło usługi w zakresie remontowo-budowlanym, a obecnie obejmuje branżę komunalną, mieszkaniową i usługową, stawiając sobie za cel zaspokojenie potrzeb klientów na jak najwyższym poziomie. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku jest jedynym dostawcą wody oraz odbiorcą ścieków na terenie Leżajska. Miasto jest zaopatrywane w wodę pochodzącą z pięciu studni głębinowych, zlokalizowanych na obszarze dwóch głównych ujęć wody: „Lipy” oraz „Nad Stojadłem”. Ujęcia znajdują się na terenie największego na Podkarpaciu, czwartorzędowego głównego zbiornika wody podziemnej.

 

Zasoby zbiornika obejmują znakomitej jakości wodę, która przed podaniem do sieci nie wymaga uzdatniania i dzięki temu zachowuje swoje wysokie walory zdrowotne i smakowe. Woda z ujęć tłoczona jest do dwóch zbiorników wyrównawczych, zlokalizowanych w południowo-zachodniej części miasta. Następnie rozprowadzana jest grawitacyjnie do sieci wodociągowej. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi około 45 km. Zużywana przez firmy oraz gospodarstwa domowe woda, już jako ścieki komunalne, trafia poprzez kanalizację sanitarną do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Leżajsku. Tam ścieki poddawane są procesowi mechaniczno-biologicznego oczyszczania.

 

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku to firma zapewniająca najwyższy poziom usług swoim klientom, gdyż to właśnie ich opinie i oceny decydują o sukcesie przedsiębiorstwa. Dlatego spółka dokłada wszelkich starań, by profesjonalizm i wysoka jakość były jego wizytówką i nadrzędnym celem w działalności. Pragniemy być silną firmą, stawiając na pierwszym miejscu zadowolenie klienta, a zasady współpracy kształtować tak, aby MZK Leżajsk kojarzyło się z wiarygodnym i solidnym partnerem. Przed nami wciąż nowe wyzwania i jeszcze więcej pracy, jednakże wierzymy, że sprostamy wszelkim stawianym nam oczekiwaniom. Krótką prezentację Leżajska oraz opis działalności przedsiębiorstwa prosimy potraktować jako wstęp do niniejszego opracowania.

bottom of page