top of page

Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o.

11-100 Lidzbark Warmiński ul. Piłsudskiego 18

tel. 89 767 26 70, fax 89 767 26 70

e-mail: pwiklw@home.pl

www.pwiklw.home.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lidzbarku Warmińskim zostało powołane na podstawie uchwały Rady Miejskiej z 2 grudnia 1991 roku i na mocy ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Zostało przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a właścicielem jej udziałów jest Gmina Miejska.

 

Spółka świadczy usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie miasta Lidzbark Warmiński. Pion techniczno-administracyjny przedsiębiorstwa stanowią wydziały: wodociągów, kanalizacji oraz obsługi klienta, który przyjmuje i rozlicza interesantów indywidualnych. Sprawy wewnętrzne firmy, związane z zarządzaniem jej zasobami i sferą finansową, realizowane są przez działy: księgowości, kadr oraz zaopatrzenia. Nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci obiektów i urządzeń czuwają maszyniści stacji pomp, operatorzy oczyszczalni ścieków, monterzy sieci wodociągowych i konserwatorzy sieci kanalizacyjnych. W chwili obecnej spółka liczy 54 pracowników.

PWiK w Lidzbarku Warmińskim jest eksploatatorem sieci wodociągowej o łącznej długości ponad 52 km oraz kanalizacyjnej o długości 37 km. Woda dla odbiorców wydobywana jest z dwóch ujęć głębinowych (północnego i zachodniego). Następnie, przez dwie stacje uzdatniania wody, terenowy zbiornik wieżowy i trzy hydrofornie strefowe, trafia do ponad 16 tys. odbiorców.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, firm oraz instytucji, świadczymy szereg dodatkowych usług, t.j.:

• budowa sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych

• usuwanie awarii sieci wod.-kan.

• lokalizowanie miejsc nieszczelności przewodów

• wykonywanie przyłączy metodą bezwykopową

• wywóz nieczystości

• udrażnianie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej metodą ciśnieniową i mechaniczną

• renowacje uszkodzonych przykanalików poprzez zastosowanie wykładzin utwardzanych tzw. pakerów.

Bardzo dobra jakość lidzbarskiej wody, pozwala nam prowadzić akcję promocyjną „Pij wodę z kranu”. Jej głównym celem jest propagowanie wśród mieszkańców spożywania wody bezpośrednio z kranu. Firma wspiera wiele inicjatyw społecznych i kulturalnych, co pozwala jej aktywnie uczestniczyć w życiu mieszkańców. Stara się pomagać nie tylko w kwestii finansowej, ale i technicznej. Od kilku lat pomaga organizować ogólnopolskie zawody w Cross Contry, Mistrzostwa Polski w Motocrossie, Festiwal Kryształowa Nuta oraz Festiwal Tańca Ludowego Perła Warmii. Wspiera także młodych adeptów szkółki siatkarskiej, prowadzonej przez byłych reprezentantów kadry Polski w siatkówce: Macieja Dobrowolskiego, Łukasza Kadziewicza i Pawła Siezieniewskiego. Od 25 lat misją Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o w Lidzbarku Warmińskim jest nieustanne dbanie o jakość świadczonych usług. Firma robi wszystko, aby proces dostarczania wody do odbiorców był niezawodny, a ona sama miała najlepsze parametry jakościowe. Cykl odprowadzania i oczyszczania ścieków odbywa się zawsze w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska. Można być pewnym, że dzięki dużemu potencjałowi młodej kadry inżynieryjno-kierowniczej oraz wykwalifikowanym pracownikom obsługi technicznej, jakość świadczonych usług będzie stale podnoszona i tym samym coraz bardziej profesjonalna.

bottom of page