top of page

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.

ul. Sanitariuszek 66, 93-469 Łódź

tel. +48 42 640 47 80

e-mail: gos@gos.lodz.pl

www.gos.lodz.pl

Grupową Oczyszczalnię Ścieków w Łodzi charakteryzuje:

Nowoczesność
GOŚ, będąc jedną z największych i najnowocześniejszych oczyszczalni w Europie, neutralizuje nieczystości spływające ze stolicy województwa, Pabianic, Konstantynowa Łódzkiego, a także gmin: Nowosolna i Ksawerów. Działając  perspektywicznie, z jasno określonym planem inwestycyjnym, w latach 2004-2009 rozbudowano i zmodernizowano zakład, który obecnie oczyszcza aż 51% wszystkich ścieków województwa łódzkiego. Dzięki zastosowaniu systemu MUCT, parametry ścieków przy ujściu do rzeki Ner są lepsze, niż w oczyszczalniach krajów Europy Zachodniej.

Otwartość i ekologiczność
Sprawnie zarządzane przedsiębiorstwo otworzyło się także na aktywną współpracę ze środowiskami naukowymi, m.in. z Politechniką Łódzką i Politechniką Gdańską, zarówno w zakresie unowocześniania procesów technologicznych, jak i dbałości o ochronę środowiska naturalnego. Każdego roku kilkudziesięciu studentów odbywa w firmie zawodowe praktyki i staże. Od wielu lat GOŚ, inwestując w młode pokolenia Polaków, prowadzi akcję edukacyjną pn. Woda wraca. Za pośrednictwem dzieci, kampania nakłaniająca do stałej segregacji śmieci, trafia do całych rodzin i utrwala proekologiczne postawy. Każdego roku z działalnością oczyszczalni zapoznaje się ok. 2 tys. uczniów i studentów.

Energetyczność
W ramach zaawansowanej gospodarki osadami, biogaz – powstały w procesie ich fermentacji – wykorzystywany jest do produkcji prądu elektrycznego i energii cieplnej. W ten sposób zakład pokrywa 100% własnego zapotrzebowania na energię cieplną i 40% – na energię elektryczną. Z łódzką oczyszczalnią związana jest także uprawa wierzby energetycznej na 65-hektarowej powierzchni.

 

GOŚ-Łódź Sp. z o.o. uzyskała Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005 obejmujący zarówno proces oczyszczania ścieków i gospodarkę osadową, jak i działania na rzecz ochrony środowiska.


Laboratorium uzyskało akredytację stanowiącą potwierdzenie możliwości wykonywania badań zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

bottom of page