top of page

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

18-400 Łomża, ul. Zjazd 23

tel. 86 216 62 77, fax 86 216 28 13

e-mail: mpwiklomza@hi.pl

www.mpwik.4lomza.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży powstało 8 sierpnia 1995 r. w wyniku przekształceń własnościowych przedsiębiorstwa komunalnego. Właścicielem posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym jest Miasto Łomża.

 

Łomżyńska Spółka zajmuje szczególną pozycję w systemie środowiska naturalnego. Z racji wykonywania swoich statutowych obowiązków w stosunku do społeczności miasta i okolic, korzysta z rezerwuaru wody podziemnej, uszczuplając tym samym jej zasoby, a jednocześnie oczyszcza i odprowadza do rzeki Narew wytworzone przez człowieka ścieki. Mając na uwadze, że gospodarujemy tak ważnym dla naszego życia elementem środowiska naturalnego, pamiętamy nie tylko o chwili obecnej. Prowadząc racjonalną gospodarkę wodną wykorzystujemy bardzo nowoczesne technologie w dziedzinie jej ujmowania, uzdatniania i przesyłu, które pozwalają kontrolować i zmniejszać do minimum straty.

 

W 2006 r. zakończono kompleksową modernizację i rozbudowę ujęć wody „Rybaki” i „Podgórze”. Rokrocznie prowadzone są inwestycje budowy nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Od 2011r. Spółka przejęła realizację zadań zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Piątnica.

Zakończona w roku 2000 modernizacja oczyszczalni ścieków, obliguje nas do ciągłego doskonalenia procesów technologicznych. Wykorzystujemy odnawialne źródła energii, od 2008 r. posiadamy koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej.

 

Od 2004 r. Spółka posiada certyfikat zarządzania jakością i środowiskiem wg norm ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004. Przedsiębiorstwo bierze udział w licznych konkursach, czego efektem są między innymi nagrody: wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku 2000” oraz „Modernizacja Roku 2007”, wyróżnienie w 2004 r. w konkursie Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”, certyfikat „Firma Bliska Środowisku” 2008 r., certyfikat „Solidna Firma” 2009 r.

 

Położenie Łomży nad rzeką Narew w obszarze Zielonych Płuc Polski, w okolicach Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego i bliskim sąsiedztwie kilku parków narodowych, obliguje nas dodatkowo do szczególnej dbałości o zapewnienie efektywnych i skutecznych działań celem utrzymania istniejących naturalnych walorów środowiskowych.

bottom of page