top of page

Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 
05-270 Marki, ul. S. Żeromskiego 30
tel. 22 781 35 32, 22 771 46 93
e-mail: biuro@wodociagmarecki.pl
www.wodociagmarecki.pl

Wodociąg Marecki od początku swojej działalności, czyli przełomu 1998/1999 roku, dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować niezawodne funkcjonowanie systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie miasta Marki. Działa w trosce o spełnienie wymagań klientów oraz bezpieczeństwo i ochronę środowiska naturalnego. Jednym z głównych celów Wodociągu Mareckiego jest pozyskiwanie nowych użytkowników, wprowadzanie nowoczesnych technologii oraz szybkie usuwanie awarii.

 

Ujęcie wody składa się z czterech studni głębinowych pobierających wodę z utworów czwartorzędowych. Technologia uzdatniania oparta jest na napowietrzaniu otwartym, zbiorniku reakcji i filtracji dwustopniowej (piasek kwarcowy oraz złoże katalityczne Greensand).

Atrakcyjne położenie miasta i wspólne granice z warszawskim Targówkiem oraz Białołęką przyczynia się do stałego napływu ludności, chcącej czerpać korzyści z bliskości stolicy oraz kameralnego klimatu małego miasta. W związku z systematycznym wzrostem zapotrzebowania na wodę pitną w 2015 roku, planuje się wykonanie odwiertu piątej studni ujęcia południowego oraz rozpoczęcie budowy nowej Stacji Uzdatniania Wody (SUW2) w północnej części Marek. Zapewni to bezpieczeństwo dostawy wody oraz lepszy rozkład ciśnień w sieci wodociągowej.

16 lat z Wami • 4000 m³ produkcji wody na dobę • 131 km sieci wodociągowej • 27 tys. mieszkańców

Marki są jedną z bardziej wyróżniających się inicjatywą i osiągnięciami gmin w województwie mazowieckim. Dynamiczny rozwój miasta narzuca konieczność rozbudowy istniejącego systemu kanalizacyjnego. Dlatego też od lat do kluczowych zadań spółki należy stworzenie sieci kanalizacyjnej w Markach. Pierwsze prace budowlane rozpoczęły się w roku 2009 – wybudowany został kolektor zbiorczy w al. Marsz. J. Piłsudskiego odprowadzający ścieki poprzez warszawski system kanalizacji do oczyszczalni ścieków„Czajka”. To był jedynie początek, ponieważ na realizację czekało jeszcze ponad 155 km sieci do wybudowania. Przeprowadzenie takiej inwestycji nie byłoby możliwe, gdyby nie dofinansowanie z Unii Europejskiej, dzięki któremu w 2014 roku zakończyliśmy projekt unijny„Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki”. W całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu w kwocie ponad 118 mln zł netto, dotacja unijna osiągnęła ponad 76 mln zł.

 

Dzięki temu obecnie 28-tysięczne miasto jest w ok. 95% skanalizowane. Na tym prace się nie kończą, ponieważ aktualnie trwa rozbudowa istniejącego systemu, co oznacza ok. 11 mln dofinansowania i następne 30 km sieci (w tym modernizacja istniejącej już sieci kanalizacyjnej – 1,5 km i wodociągowej – ok. 2 km). Planowany jest dalszy rozwój o kolejne 20 km kanalizacji sanitarnej (również z dofinansowaniem unijnym).

DN 800 kolektora ściekowego do oczyszczalni Czajka • Prawie 88 mln zł dotacji na ponad 185 km kanalizacji

Satysfakcja ze zbudowanej sieci kanalizacyjnej rośnie wraz z liczbą przyłączonych do niej mieszkańców. Dzięki dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW (ok. 13 mln zł), z kanalizacji w Markach korzysta ok. 4 tys. domów. Budowa własnego przyłącza to poważny wydatek, dlatego spółka wspiera mieszkańców. Stworzony został specjalny program dofinansowań budowy przyłączy kanalizacyjnych, w którym właśnie dotacja z NFOŚiGW pokryła prawie połowę kosztów. Wodociąg Marecki stara się nadal pozyskać środki na kolejne dofinansowanie budowy przyłączy i zachęca do podłączenia się mieszkańców z nieruchomości przy ulicach, w których budowana jest kanalizacja.

bottom of page