top of page
minl logo.jpg

Minol ZENNER Sp. z o.o.
91-340 Łódź, ul. Limanowskiego 179
tel. 42 270 46 00, fax 42 270 46 31
e-mail: info@minol-zenner.pl
www.minol-zenner.pl

www.zenner.com.pl

minol 1.jpg

Fabryka Wodomierzy Zenner została założona w 1903 roku przez Karola Adolfa Zennera w Saarbrücken w kraju Saary. Na początku firma zajmowała się głównie dystrybucją wodomierzy i projektami wodociągów, a następnie rozpoczęła produkcję własnych wodomierzy, rozszerzając zasięg działania firmy na sąsiednie landy i pobliską. Alzację, a w roku 1946 zaczęła wytwarzać części do wodomierzy z tworzyw sztucznych. W latach 80. XX wieku Fabryka Wodomierzy Zenner rozpoczęła ekspansję zagraniczną, powstały prężne przedstawicielstwa w prawie wszystkich krajach Unii Europejskiej, a firma dołączyła do czołówki światowych producentów.

minol 2.jpg
minol 3.jpg

Połowa lat 80. i początek 90. XX wieku to również czas ekspansji firmy w krajach Europy wschodniej i Rosji. W 1995 roku rozpoczęto produkcję własnych ciepłomierzy i przetworników przepływu dla innych producentów. W tym samym roku przejęła fabrykę wodomierzy w Fuzhou we wschodnich Chinach i dziś jest liczącym się producentem na rynkach azjatyckich i Bliskiego Wschodu. Obecnie ma oddziały w wielu krajach na wszystkich kontynentach. W 2006 roku większościowym udziałowcem firmy Zenner została grupa Minol, będąca jedną z największych w Europie zajmujących się odczytami i rozliczaniem kosztów ogrzewania oraz innych mediów. Po połączeniu Grupa Minol-ZENNER jest jednym z wiodących światowych producentów i usługodawców w dziedzinie rozliczeń zużycia energii. Produkuje i legalizuje wodomierze na rynek krajowy, a także produkuje części do wodomierzy dla innych fabryk.

Naszym klientom oferujemy:

  • wodomierze: mieszkaniowe, domowe, przemysłowe, liczniki ciepłej wody do 90°C, z tworzyw sztucznych;

  • akcesoria do wodomierzy;

  • liczniki ciepła i chłodu: ciepłomierze (kompaktowe, ultradźwiękowe kompaktowe, składane, składane ultradźwiękowe);

  • technikę AMR: przewodowe i bezprzewodowe systemy zdalnego odczytu, akcesoria;

  • podzielniki kosztów: elektroniczne, radiowe.

bottom of page