top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. J. Mireckiego 20
tel. 25 758 58 60, fax 25 758 58 60 wew.300
e-mail: biuro@pwikminsk.pl
www.pwikminsk.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim jest nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się firmą, która świadczy usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej. Założycielem spółki (1992 rok) jest miasto Mińsk Mazowiecki, w którego imieniu działa burmistrz. Od 25 lat przedsiębiorstwo zajmuje się sprawami wodociągowo-kanalizacyjnymi w mieście, zapewniając ciągłość i niezawodność zarówno w dostawach wody, jak i odprowadzaniu ścieków przy pełnej dbałości o ekologiczne standardy i poszanowanie środowiska naturalnego.


System zaopatrzenia w wodę mieszkańców Mińska Mazowieckiego jest niezawodny. Bazuje na dwóch stacjach uzdatniania wody (dwóch źródłach zasilania) oraz sieci wodociągowej pierścieniowo-rozdzielczej, co gwarantuje ciągłość w jej dostawach. Źródłem czerpania wody dla miasta i niektórych obszarów przyległej gminy wiejskiej są ujęcia głębinowe – pięć studni zlokalizowanych w mieście i cztery w pobliskich wsiach. Sfinalizowana w 2016 roku przebudowa stacji uzdatniania wody nr 1, przy ul. Józefa Mireckiego była jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych ostatnich lat. Obiekt, do którego woda spływa z czterech studni głębinowych, przystosowany jest do pracy bezobsługowej, z pełną wizualizacją procesów i możliwością zdalnego sterowania. Spółka przykłada olbrzymią wagę do jakości wody dostarczanej odbiorcom. Posiada własne laboratorium, z akredytacją wydaną przez Państwowe Centrum Akredytacji, a przy współpracy z Sanepidem wykonuje cykliczny monitoring kontrolny wody.

Równolegle do układu wodociągowego działa w mieście – w systemie rozdzielczym, ogólnospławnym – kanalizacja sanitarna, za sprawą której nieczystości trafiają do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Po kilkakrotnych modernizacjach, stała się ona nowoczesnym obiektem, wykorzystującym najnowsze technologie w procesie neutralizowania nieczystości, doprowadzanych z terenu Miasta i Gminy Mińsk Mazowiecki oraz w zakresie przeróbki osadów. Efektem wdrożenia owych innowacyjnych rozwiązań jest produkcja AGROVIT-u, środka poprawiającego właściwości gleby i wspomagającego uprawę roślin. Jest to skuteczny i wyselekcjonowany nawóz, źródło materii organicznej, polepszającej właściwości gleby. Z kolei system kogeneracji, zamontowany w mińskiej oczyszczalni, pozwala na odzyskiwanie z dostarczanych ścieków biogazu, a następnie przetwarzanie go w energię cieplną i elektryczną.

Przedsiębiorstwo dba nie tylko o rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, ale również o edukację mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Edukatorzy starają się jak najciekawiej przekazywać wiedzę z zakresu: pochodzenia wody, jej właściwości jakościowych, walorów smakowych, zawartości minerałów, a także ochrony zasobów wodnych. Zajęcia dla szkół podstawowych prowadzone są od roku 2012 pod hasłem „Odpowiedzialni za wodę – odpowiedzialni za życie”.

 

Przedsiębiorstwo zachęca też do aktywnego uczestnictwa w programie „Pij wodę z kranu, oszczędzaj środowisko”. W ramach akcji spółka ufundowała na terenie miasta i w szkołach „Pijki – źródełka”. Są one proste i bezpieczne w obsłudze, a do zaczerpnięcia wody nie potrzeba kubeczka. W obrębie miasta zainstalowano też hydranty przeciwpożarowe o wyglądzie pajacyka „Pawełka”, które od początku cieszą się zainteresowaniem i sympatią lokalnej społeczności.

Dzięki ambitnej i odpowiedzialnej polityce rozwojowej przedsiębiorstwa, świadomości celów i rzetelnej pracy całego zespołu fachowców od wodociągów i kanalizacji, mieszkańcy Mińska Mazowieckiego mogą cieszyć się stałą dostępnością do zdrowej wody – bez obaw o zakłócenie stanu środowiska naturalnego. To wielka wartość, którą coraz bardziej docenia lokalna społeczność.

bottom of page