top of page

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.

72-200 Nowogard, ul. 700-lecia 14/2

tel. 91 392 07 11, fax 91 392 07 17

e-mail: sekretariat@puwis.pl

www.puwis.pl

Myślimy globalnie, działamy lokalnie

 

Spółka nasza jest pierwszą i najdłużej działającą na terenie województwa zachodniopomorskiego firmą prawa handlowego, powstałą z przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego, oferując kompleksową i fachową obsługę urządzeń komunalnych oraz usługi dla ludności. Posiadamy potencjał wiedzy, duże doświadczenie i zalety gospodarczo-techniczne.

 

Misją Spółki jest świadczenie usług komunalnych na wysokim poziomie, w sposób systemowy i komplementarny, gwarantujący wszystkim uczestnikom procesów związanych z ich wyświadczeniem pełną satysfakcje oraz zabezpieczenie ich interesów.

 

Naszym celem strategicznym jest tworzenie organizacji zdolnej finansowo, technicznie i technologicznie do realizowania skomplikowanych, wielopłaszczyznowych zadań utrzymaniowo-eksploatacyjnych – widzianej jako element gospodarki regionalnej, opartej na korzystaniu ze środowiska w obszarach zlewni rzek oraz stosującej w swojej pracy standardy regulacji ekonomicznych, dostępności usług i metodologii ustalania opłat.

Spółka otwarta jest na propozycje różnorodnych form współpracy w pełnym zakresie swojej działalności, poczynając od realizacji doraźnych, jednostkowych przedsięwzięć inwestycyjnych do poważnych, wieloletnich zadań inwestycyjno-eksploatacyjnych. W szczególności zainteresowani jesteśmy realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze długoterminowym w sektorze usług komunalnych, obejmujących zarówno procesy przygotowania i realizacji budowy, jak i procesy późniejszej obsługi i eksploatacji urządzeń.

 

Od 23 lat PUWiS jest aktywnym członkiem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” i współzałożycielem Stowarzyszenia „Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe”. Firma dba o wysoką jakość usług o czym świadczą referencje wydane przez Polski Związek Inżynierów i Techników Sanitarnych potwierdzające wiarygodność techniczną w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych i gospodarki ściekowej. Certyfikaty potwierdzające spełnienie wymogów zarządzania produkcją i kompleksowego kierowania jakością jak również rosnące grono zadowolonych klientów.

 

Oferujemy usługi w zakresie: uzdatniania i dostarczania wody; odbioru i oczyszczania ścieków; wszelkiego rodzaju usług budowlanych; doradztwa w procesie inwestycyjnym; badań laboratoryjnych wody i ścieków; działalności handlowej w sferze wodno-kanalizacyjnej; transportowe – specjalistyczny wywóz nieczystości oraz wynajem sprzętu; remonty urządzeń elektro-mechanicznych – autoryzowany serwis pomp; usługi inżynierskie.

bottom of page