top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Sp. z o.o.

64-300 Nowy Tomyśl, ul. Targowa 8

tel. 61 442 20 80, fax 61 442 20 91

e-mail: pwik.nowytomysl@pro.onet.pl

www.pwik.nowytomysl.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Sp. z o.o., ze 100% udziałem gminy Nowy Tomyśl, powstało 19 stycznia 1998 roku. Spółka zatrudnia 47 osób, które stanowią doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę, zarówno w dozorze kierowniczym, jak i w produkcji bezpośredniej. W 2002 roku zakończono modernizację stacji uzdatniania wody, montując filtry firmy Culligan. Proces uzdatniania sterowany jest automatycznie. Zmodernizowano również studnie głębinowe i zamontowano nowoczesne pompy. Stacja uzdatniania wody otrzymała tytuł „Modernizacja roku 2002”.

 

Przedsiębiorstwo eksploatuje:

• 3 stacje wodociągowe (Nowy Tomyśl, Kozie Laski, Sątopy)

• 3 pompownie wody (Stary Tomyśl, Bukowiec, Sątopy)

• 53 przepompownie ścieków (Nowy Tomyśl, Jastrzębsko Stare, Sękowo, Boruja Kościelna, Glinno, Paproć, Stary Tomyśl, Chojniki, Przyłęk, Bukowiec), z których 41 posiada monitoring.

 

Średnia roczna produkcja wody wynosi 1 451 tys. m³, a średnia roczna ilość oczyszczonych ścieków wynosi 1 013 tys. m³.

 

Wieża ciśnień w Nowym Tomyślu

 

Wybudowana na początku XX wieku, stanowiła wodociąg miejski, pełniąc rolę hydrostatu. Odbywał się w niej cały proces technologiczny, polegający na uzdatnianiu, magazynowaniu i chlorowaniu wody. Wieża ma wysokość 32 m, jej konstrukcja jest murowana, a stalowy, nitowany zbiornik o poj. 100 m³, posadowiony został na wysokości 27 m n.p.m. Eksploatowana była do lipca 1992 roku. Obecnie na parterze znajdują się pomieszczenia techniczne, a na pierwszym piętrze salka narad. Wieża jest zabytkowym, pięknym obiektem, dokumentującym rozwój wodociągów w mieście.

Oczyszczalnia ścieków w Nowym Tomyślu

 

W czerwcu 2015 roku zakończono ogromny projekt inwestycyjny „Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Nowym Tomyślu”, który współfinansowany został przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności. Zadanie zrealizowane zostało przez konsorcjum DORBUD Kielce i PIB INFRA Gorzów Wlkp., w ciągu zaledwie trzech lat od momentu podpisania umowy, wykonania projektu i robót budowlano-montażowych.

 

Dzięki temu przedsięwzięciu powstała nowoczesna, mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o średniej przepustowości 3400 m³/d, mająca możliwość oczyszczania do 5 tys. m³/d. W nowym obiekcie wykorzystano istniejący osadnik Imhoffa na zbiornik retencyjny, przydatny w przypadku zwiększonego napływu ścieków lub ścieków skażonych.

 

Pod koniec 2015 roku została skanalizowana aglomeracja Nowy Tomyśl. Wybudowano 6157 mb sieci kanalizacji sanitarnej, 10 przepompowni ścieków a także została wykonana renowacja metodą bezwykopową istniejących sieci kanalizacyjnych o łącznej długości 4527 mb.

 

W bieżącym 2018 roku przeprowadzono remont miejskiej oczyszczalni ścieków w Bukowcu. Każdego roku przybywa nowych sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Ich łączna długość wynosi obecnie odpowiednio 354 km i 86 km. Od 2013 roku w przedsiębiorstwie wdrożony jest system zarządzania jakością ISO 9001:2008. W 2015 roku spółka otrzymała wyróżnienie w rankingu miesięcznika „Forbes”, w kategorii firm o poziomie przychodów do 50 mln PLN.

W 2017 roku, wspólnie z Urzędem Miejskim w Nowym Tomyślu, przedsiębiorstwo przeprowadziło remont fontanny miejskiej zlokalizowanej na Placu Niepodległości. Ponadto PWiK eksploatuje dwie mniejsze fontanny, które są miejscem wypoczynku przede wszystkim najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Z myślą o dzieciach, w szkołach na terenie gminy, zamontowano poidełka do picia wody sieciowej.

bottom of page