top of page

„SZOP” Sp. z o.o. 
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska 51
tel./fax 55 247 22 83
e-mail: kontakt@szopndg.pl
www.szopndg.pl

„Szop” Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim rozpoczęła swoją działalność 10 sierpnia 1992 roku, czyli w dniu przejęcia od Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Dworze Gdańskim uzbrojenia podziemnego wraz z obiektami.


Spółka prowadzi działalność w zakresie eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczania ścieków na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański. Działalność Spółki prowadzona jest zgodnie z decyzjami wynikającymi bezpośrednio z ustaw: Prawo Wodne, Prawo Ochrony Środowiska oraz Ustawy o odpadach.

Technologia oczyszczania ścieków obejmuje procesy mechanicznego, chemicznego i biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych przy wykorzystaniu metody osadu czynnego w układzie technologicznym dostosowanym do podwyższonego usuwania związków biogennych. Ścieki przejęte przez sieć miejską przepływają przewodami kanałowymi do zmodernizowanej i oddanej do użytku w 2004 roku, oczyszczalni w celu właściwego ich oczyszczenia przed wpuszczeniem do odbiornika tj. do rowu, a następnie do Kanału Panieńskiego. Ze względu na to, że część miasta i gminy nadal nie posiada kanalizacji, niektóre ze  ścieków wpuszczane są do szamb bezodpływowych, z których dowożone są do oczyszczalni. Zmodernizowana oczyszczalnia o przepustowości Qmaxd3064 m³/d uzyskuje stopień redukcji zanieczyszczeń w 98%, co potwierdzają comiesięczne badania laboratoryjne. W ostatnich latach nastąpiło dynamiczne rozbudowanie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy, m.in. w miejscowościach: Kmiecin, Solnica, Jazowa, Wierciny, Rakowo. W najbliższym czasie planowana jest modernizacja oczyszczalni w zakresie gospodarki osadowej oraz dalsza rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w obrębie aglomeracji Nowy Dwór Gdański.

bottom of page