top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.

64-600 Oborniki, ul. Staszica 41A

tel. 61 29 61 502, fax 61 29 61 525

sekretariat@pwik-oborniki.pl

www.pwik-oborniki.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma zatrudniająca ok. 80 osób. Powstała 1 kwietnia 1994 roku w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę ze 100% udziałem Gminy Oborniki. Spółka eksploatuje łącznie około 350 km sieci wodociągowej oraz około 185 km sieci kanalizacji sanitarnej. Wykwalifikowana kadra pracownicza oraz profesjonalny sprzęt, pozwalają świadczyć usługi w zakresie poboru, uzdatniania i dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także prowadzić działalność obiektów sportowych.

W latach 2009-2015 PWiK realizował największe przedsięwzięcie inwestycyjne w zakresie sanitarno-inżynieryjnym w historii Gminy Oborniki. Projekt pn.: „Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki” współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. W ramach projektu wybudowano 66,3 km sieci kanalizacji sanitarnej, 14 sieciowych pompowni ścieków, dwie tłocznie ścieków oraz zmodernizowano i rozbudowano oczyszczalnię ścieków w Obornikach. Do nowo wybudowanej sieci zostało przyłączonych ok. 6600 mieszkańców, co spowodowało, że wskaźnik skanalizowania aglomeracji Oborniki wzrósł z 62% do 95%. Aby polepszyć jakość oferowanych usług wodno-kanalizacyjnych oraz zwiększyć zakres ich świadczenia Spółka zamierza realizować kolejne inwestycje.

Od 1 lutego 2013 roku Spółka jest właścicielem Pływalni w Obornikach. W związku z przeprowadzeniem szeregu prac inwestycyjnych obiekt otrzymał nową nazwę: Centrum Rekreacji Oborniki. Rozpoczęto od termomodernizacji obiektu, w ramach której unowocześniono układ wentylacji budynku i ocieplono go, a także wybudowano budynek technologiczny. Zmodernizowano układ automatyki, sterowania węzłem cieplnym i odbiornikami ciepła oraz zamontowano multimedialną zjeżdżalnię wodną. Następnie rozbudowano obiekt o nowe formy rekreacji. Powstało nowoczesne Centrum SPA & WELLNESS, składające się z 21-osobowej wanny z różnorodnymi układami masażu wodnego, sauny infrared, eko sauny, sauny fińskiej, łaźni rzymskiej, groty solnej, strefy pryszniców i odpoczynku. Sektor basenowy wyposażono natomiast w 14-osobowe jacuzzi, pomalowano ściany i wymieniono instalację oświetlającą. Poza tym powstała czterotorowa kręgielnia wraz z zapleczem barowym oraz boisko do squash'a. W obiekcie znajduje się również sala konferencyjna mieszcząca ok. 120 osób, wyposażona w nowoczesny sprzęt audiowizualny oraz rozkładaną podłogę taneczną. Na jej zapleczu znajduje się w pełni wyposażone zaplecze kuchenne.

bottom of page