top of page

Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

56-400 Oleśnica, ul. 11 Listopada 17

tel. 71 396 71 10, fax 71 314 39 58

e-mail: mgkol@poczta.onet.pl

www.mgk.olesnica.pl

Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Oleśnicy została powołana uchwałą Rady Miasta 1 marca 1992 roku, przyjmując jako jedna z pierwszych w Polsce firm taką formę organizacyjno-prawną swojej działalności. MGK odziedziczyła dorobek materialny i umysłowy poprzednich oleśnickich przedsiębiorstw komunalnych, stając przed bardzo trudnym zadaniem kontynuowania działań w zakresie gospodarki komunalnej w 40-tysięcznym mieście. Priorytetem Spółki od początku jej istnienia jest świadczenie mieszkańcom usług o najwyższej jakości, przy jednoczesnym utrzymywaniu ich cen na relatywnie niskim poziomie.

Osiągane efekty ekonomiczne i jakościowe przedsiębiorstwo zawdzięcza racjonalnemu zarządzaniu zasobami oraz wielobranżowej strukturze organizacyjnej i szerokiemu profilowi działalności komunalnej obejmującemu:

•      produkcję i dystrybucję ciepła,

•      pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

•      odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

•      wywóz nieczystości stałych i płynnych,

•      unieszkodliwianie, składowanie i segregację odpadów,

•      sprzedaż hurtową odpadów i złomu,

•      zarządzanie cmentarzami komunalnymi.

 

Gospodarka wodno-ściekowa firmy realizowana jest przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Miejską Oczyszczalnię Ścieków. MGK ujmuje wyłącznie wody podziemne uzdatniane w trzech stacjach uzdatniania, z których największe znaczenie z punktu widzenia ilości i wysokiej jakości dostarczanej wody ma unowocześniony w 2001 r. zakład uzdatniania wody, w którym zastosowano szwedzką technologię filtrów DynaSand.

Odbiór i unieszkodliwianie ścieków zapewnia rozdzielcza sieć kanalizacyjna wraz z miejską oczyszczalnią ścieków. Nieprzerwanie trwające prace modernizacyjne obiektu uczyniły z niego nowoczesną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię, z rozwiniętą gospodarką osadową w celu pozyskiwaniu biogazu i wykorzystania go do produkcji energii elektrycznej w ilości zapewniającej obiektowi energetyczną samowystarczalność. W 2014 roku na Oczyszczalni Ścieków wybudowano instalację do kompostowania osadów ściekowych w technologii COMPObox.

 

Wszystkie zadania statutowe firmy realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą przy wykorzystaniu zintegrowanego systemu informatycznego oraz wydajnych urządzeń, pojazdów i sprzętu specjalistycznego. Procesy produkcji są w większości zautomatyzowane, a ich ciągła optymalizacja pozwala ograniczać zużycie energii i materiałów oraz minimalizować oddziaływanie na środowisko.

 

Miejska Gospodarka Komunalna postrzegana jest jako firma nowoczesna
i przyjazna środowisku. W ciągu 20 lat swojego istnienia zyskała opinię dobrego pracodawcy oraz solidnego, wiarygodnego partnera handlowego. Spółka nieustannie się rozwija i umacnia swoją pozycję gospodarczą na lokalnym rynku.

bottom of page