top of page
PWiK kropla promocyjna od 2018.jpg

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o. w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 4
tel. 32 643 14 15
e-mail: pwik@pwik.olkusz.pl
www.pwik.olkusz.pl

Olkuski Rynek nocą.jpg

W ostatnich latach Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu prowadziło liczne inwestycje oraz działania poprawiające jakość wody. Zwiększono ilość podłączy do kanalizacji sanitarnej, wykonanych w ramach projektu pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze.” Prowadzono również inwestycje budowy kanalizacji w gminach Olkusz, Bukowno i Klucze, a przy tej okazji modernizowano sieć wodociągową na terenie czterech gmin. Zrealizowano także projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej na terenie miejscowości Klucze”, przeprowadzony w ramach Osi Priorytetowej 5. Ochrona Środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działania spółki zyskują coraz większą przychylność mieszkańców, a efekty są również pozytywnie postrzegane w skali kraju. W 2018 roku firma została wyróżniona w konkursie „ekoLIDER”, organizowanym na okoliczność 25-lecia działalności WFOSiGW w Krakowie, w kategorii „ekoPOROZUMIENIE”.

Oczyszczalnia Ścieków w Olkuszu a w tle

Spółka prowadziła również intensywne działania poprawiające parametry wody, którą oferujemy odbiorcom. Od lat udowadniamy, iż pomimo sąsiedztwa ośrodków przemysłowych, dostarczamy wodę wysokiej jakości. To co nas wyróżnia, to odwaga wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych. Jako jedyni w Polsce dysponowaliśmy stacją uzdatniania wody z zastosowaniem, unikalnej w skali świata, technologii uzdatniania wód pochodzących z odwodnienia lokalnych kopalni rud cynku i ołowiu. Prowadząc inwestycje, przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej, stworzyliśmy zintegrowany system gospodarki wodno-ściekowej. Odbieramy, oczyszczamy i odprowadzamy ścieki, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego. Eksploatujemy oczyszczalnie ścieków w Olkuszu o przepustowości 9000 /d oraz w Bukownie o przepustowości 1650 /d. Nasze inwestycje są odpowiedzią na zmieniające się uwarunkowania w branży, czego przykładem jest zastosowanie technologii suszenia osadów ściekowych przy wykorzystaniu energii słonecznej. Hale suszenia osadów ściekowych zostały wybudowane w ramach naszego sztandarowego projektu pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy (…)”, który zyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Ostateczny koszt inwestycji wyniósł 207,78 mln zł, z czego kwota dofinansowania stanowiła blisko 127 mln zł. Liczba użytkowników nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wzrosła o 8876. 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu działa w unikalnym regionie, w którym natura splata się od wieków z kulturą – w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Troska o jego wizerunek na stałe wpisała się w działania spółki.

Ujęcie wody Cieślin.jpg
Samochody specjalistyczne.jpg

Olkusz jest nazywany Srebrnym Miastem, z racji na sięgające średniowiecza tradycje górnictwa rud ołowiu i srebra. Dzisiejszy Olkusz, to miasto, w którym można wypocząć i dotknąć historii. Skarbnicą bogatej przeszłości jest olkuska starówka, gotycka bazylika św. Andrzeja oraz baszta i mury obronne. Będąc w Olkuszu warto zapoznać się ze zbiorami miejscowych muzeów, pójść na spacer Srebrnym Szlakiem Gwarków Olkuskich, czy zobaczyć skansen maszyn górniczych. Już wkrótce będzie można zwiedzać podziemną trasę turystyczną w gotyckich piwnicach ratusza pod rynkiem oraz w podziemiach dawnego Kwartału Królewskiego. Niezwykłą atrakcją są położone nieopodal miasta ruiny średniowiecznego zamku Rabsztyn. Niedaleko zamku rozciąga się urokliwy rezerwat „Pazurek”. Wizyta w Olkuszu to doskonała okazja, aby wypocząć w otaczającej miasto krainie lasów, skał i zamków.

Zamek Rabsztyn.jpg
bottom of page