top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

10-218 Olsztyn, ul. Oficerska 16a

tel. 89 532 79 44, fax 89 533 41 41

e-mail: pwik@mailbox.olsztyn.pl

www.pwik.olsztyn.pl

Wczoraj….

2 marca 1897 r. nad brzegiem Jeziora Krzywego rozpoczęła się budowa Stacji Pomp Zachód, a wraz z nią ruszyły prace w mieście: układano sieć wodociągową oraz kanalizacyjną, budowano przepompownie. Gdy w lipcu 1898 r. komisja państwowa zatwierdziła projekt, przystąpiono do montażu rur. Już w pierwszej dekadzie maja 1899 r. dokonano pierwszych prób z wodociągiem. Sukcesywnie magistrat podłączał do sieci kolejne budynki miejskie i szkoły. W czerwcu 1899 r. miał miejsce poważny sprawdzian dla miejskich wodociągów, kiedy to woda dostarczana hydrantami pomagała przy gaszeniu pożaru, który wybuchł w warsztatach na pl. Roosvelta.

 

Prace budowlane przy wieży ciśnień rozpoczęły się na początku 1898 r., a już na koniec tego roku była gotowa – jej wysokość wynosiła 23 m. Następnie zaczęto ją wyposażać w zbiornik wodny o pojemności 500 m³, pompy i kocioł parowy. Roboty trwały całą zimę 1898/1899 r. Już w styczniu 1899 r. w domach zaczęły pojawiać się pierwsze wodomierze, a w jego połowie kończono roboty nadbudową wodociągów i kanalizacji. Inspektor państwowy potwierdził prawidłowe ich wykonanie, po czym 1 lipca 1899 r. oddano je do użytku. Miesiąc później zakończyły się prace przy budowie systemu kanalizacji sanitarnej. Ceremonia zakończenia budowy obu sieci odbyła się 1 sierpnia 1899 r. Przedstawiciele komisji, magistratu i Rady Miejskiej, a także członkowie komisji powołanej do budowy wodociągów ośmioma powozami udali się obejrzeć wszystkie stacje eżektorowe, ujęcie wody nad Jeziorem Krzywym oraz oczyszczalnię ścieków. Przez pierwsze trzy miesiące funkcjonowania Wodociągów, zużywając 67 ton węgla, dostarczono 105,5 tys. m³ wody. Średnia na mieszkańca Olsztyna wynosiła ok. 30 litrów wody na dobę.

Dziś….

Woda do odbiorców dostarczana jest siecią wodociągową, której długość łącznie z przyłączami na koniec 2011 roku wyniosła 362,5 km, a sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy – 317,7 km. Woda dostarczana jest do ponad 11,4 tys. odbiorców (gospodarstwa domowe, przemysł i usługi oraz jednostki sfery budżetowej). W ciągu doby uzdatniane jest ok. 30 tys. m³ wody, a do oczyszczalni ścieków dopływa 34,6 tys. m³ ścieków. Proces utylizacji osadu ściekowego wspomaga, wybudowana na terenie oczyszczalni ścieków w Olsztynie, suszarnia wraz ze spalarnią osadów. Pozwala ona na unieszkodliwienie osadu do postaci popiołów i pyłów, których ilość jest nieporównywalnie mniejsza od osadu dotychczas wyłącznie usuwanego z terenu oczyszczalni. W 2011 r. Dział Gospodarki Ściekowej przekazał do spalarni 3348 ton osadów odwodnionych na prasach do ok. 20% s.m., a więc zawierających 671 ton suchej masy. Na koniec czerwca 2012 r. w PWiK Sp. z o.o. Olsztyn zatrudnionych było 415 osób.

W 2015 roku woda z olsztyńskich wodociągów została doceniona przez kapitulę konkursu

"Produkt z Warmii i Mazur".

bottom of page