top of page

Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o.o.

63-500 Ostrzeszów, ul. Kościuszki 19B

tel. 62 732 08 80, fax 62 732 08 81

biuro@wodociagiostrzeszowskie.pl

www.wodociagiostrzeszowskie.pl

Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o.o. powstały w roku 1998 jako spółka prawa handlowego, w której 100% udziałów ma Miasto i Gmina Ostrzeszów. Podstawowym przedmiotem działalności jest pobór i uzdatnianie wody, świadczenie usług w zakresie rozprowadzania wody i odprowadzania ścieków do biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków „Strzegowa”. Ujęcie wody przy ulicy Cichej jest najstarszym ujęciem komunalnym miasta, czerpiącym z czwartorzędowego piętra wodonośnego reprezentowanego przez zasadnicze duże struktury wodonośne poziomu wgłębnego. Obecnie na ujęciu czynnych jest sześć studni, które posiadają różne głębokości i konstrukcje. W roku 2010 oddano na tym ujęciu do eksploatacji nową stację uzdatniania wody o wydajności 150 m³/h. W systemie wodociągowym pracuje również druga w pełni automatyczna stacja uzdatniania wody o wydajności 200 m³/h wybudowana na terenie Szklarki Myślniewskiej. Woda do tej stacji doprowadzana jest z sześciu studni głębinowych. Całość uzdatnionej wody dostarczana jest do systemu wodociągowego miasta Ostrzeszowa, który jest stabilny i posiada dużą niezawodność funkcjonowania. Obecnie Spółka eksploatuje łącznie 392,3 km sieci wodociągowej z przyłączami. Infrastrukturę stanowi sześć zbiorników zapasowo-wyrównawczych o pojemności 3250 m³ i siedem pompowni wody. Woda jest dostarczana dla około 25 tysięcy mieszkańców miasta i gminy Ostrzeszów oraz częściowo dla potrzeb pięciu gmin ościennych, a roczna produkcja oscyluje na poziomie 1,2-1,3 mln m³. 

Pierwszy wodociąg miejski został wybudowany w latach 1914-1918. Orzeczenie hydrogeologiczne dla pierwotnego ujęcia wody zostało opracowane w 1913 roku przez geologa inżyniera Rosenguista z Wrocławia. System kanalizacji ogólnospławnej obejmuje 69,9 km i jest grawitacyjny z kilkoma odcinkami kanalizacji tłocznej, wyposażony w trzy małe przepompownie. Całość ścieków jest odprowadzana do oczyszczalni. Spółka przyjmuje do systemu około 710 tys. m³ ścieków/rocznie. Sieć kanalizacyjną w śródmieściu zaprojektował miejscowy budowniczy Maks Paetzold, a wybudowała ją w latach 1910-1911 firma W.Hoffmana z Poznania.


Aby zapewnić wysoki poziom usług, Wodociągi Ostrzeszowskie cały czas prowadzą proces inwestycji, modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. W latach 2010-2014 Spółka przeznaczyła kwotę 7,5 mln zł na jego realizację. Odpowiednie działania Firmy poprawiają nieustannie zarówno warunki świadczenia usług, podnoszą zaangażowanie naszych pracowników w pracy na rzecz ochrony środowiska, jak również przyczyniają się do wzrostu zadowolenia odbiorców usług.

bottom of page