top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu

32-603 Oświęcim, ul. Ostatni Etap 6

tel. 33 843 28 14, fax 33 843 17 15

e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

www.pwik.oswiecim.pl

Oświęcimskie wodociągi istnieją już od 62 lat. 1 stycznia 1955 roku rozpoczęło działalność Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Oświęcimiu, w którym wyodrębniono Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Początki były skromne: w 1957 roku zakład posiadał jedną stację wodociągową o wydajności ok. 1 tys. m³/dobę, sieć wodociągową o długości 25 km, sieć kanalizacyjną o długości 34 km oraz 19 członków załogi.

Kolejne dziesięciolecia to okres wytężonej pracy w celu zapewnienia dostaw wody dla rozwijającego się miasta. Odczuwany deficyt w dostawie wody zmuszał do nieustannej rozbudowy urządzeń i sieci, do budowy lub adaptacji nowych obiektów. Nowe inwestycje przeprowadzano przy jednoczesnej dbałości o jakość dostarczanej wody oraz innych usług. Dopiero w latach 70. XX wieku udało się rozwiązać problem niedoboru wody. Zakład dysponował już wtedy dwoma stacjami wodociągowymi o łącznej wydajności 18 tys. m³/dobę, sieć wodociągowa liczyła ponad 180 km, a kanalizacyjna prawie 100 km.

Koniec XX wieku to czas nowych wyzwań i konieczność funkcjonowania w nowych warunkach ekonomicznych. To moment otwarcia się na nowoczesne materiały i technologie oraz coraz większej troski o zadowolenie klienta. W latach 90. ubiegłego wieku uległa zmianie technologia dezynfekcji wody – chlor gazowy został zastąpiony dwutlenkiem chloru, a podchloryn sodu – promieniami UV. Dzięki tym innowacjom jakość wody znacznie się poprawiła pod względem smaku, zapachu i walorów zdrowotnych.

Stale prowadzona jest modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Przedsiębiorstwo inwestuje w nowe generacje energooszczędnych pomp i falowników regulujących ciśnienie wody. Zmianie uległa też forma działalności – od 1998 roku oświęcimskie wodociągi funkcjonują jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcami są miasto oraz gmina Oświęcim. W 2004 roku przedsiębiorstwo wdrożyło system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000, potwierdzony odpowiednim certyfikatem, zmieniony w 2010 roku na ISO 9001:2008.

Obecnie zakład obsługuje dwie stacje wodociągowe o łącznej wydajności 17 280 m³/dobę, sieć wodociągową z przyłączami o długości 494 km, sieć kanalizacyjną w systemie rozdzielczym o długości 173 km, centralną hydrofornię ze zbiornikami wyrównawczymi o pojemności 6 tys. m³, dwie hydrofornie lokalne i przepompownię ścieków. Zatrudnia 125 pracowników. Z usług spółki korzysta 100% mieszkańców miasta i 100% mieszkańców gminy.

W 2004 roku został uruchomiony system biomonitoringu „Symbio”, wykorzystujący małże słodkowodne do kontroli jakości wody surowej. Od wielu lat jakość produkowanej wody spełnia wszelkie normy wymagane prawem polskim i międzynarodowym. Nad prawidłowymi parametrami wody czuwa własne laboratorium wybudowane i wyposażone w 2010 roku, posiadające certyfikat akredytacji AB 1353 z dnia 9 sierpnia 2012 roku. Od kilku lat spółka uczestniczy w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych. Na podstawie uzyskanej akredytacji laboratorium może wykonywać badania wody dla klientów i instytucji.

W 2012 roku został oddany do użytku nowy budynek Biura Obsługi Klienta z częścią administracyjną przystosowaną do obsługi osób niepełnosprawnych – oddzielono w ten sposób strefę dostępną dla interesantów od części technologicznej przedsiębiorstwa. Pracownicy BOK służą informacjami na temat świadczonych usług, pośredniczą w załatwieniu wszelkich spraw formalnych, w tym w zawieraniu umów, wyjaśnianiu kwestii technicznych, finansowych i innych.

Na przełomie 2011 i 2012 roku przedsiębiorstwo rozpoczęło wdrażanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy. System taki eliminuje konieczność wejścia pracownika dokonującego odczytu do studni lub pomieszczenia, w którym znajduje się wodomierz, a tym samym pozwala na uzyskanie informacji o stanie liczników w dowolnej chwili, bez względu na obecność odbiorcy. Odczyty dokonywane są drogą radiową z odległości do kilkuset metrów. Do października 2017 roku system ten został wprowadzony u ponad 5 tys. odbiorców (ponad 60% wszystkich wodomierzy), a ich ilość jest przez firmę sukcesywnie zwiększana.

W 2017 roku przedsiębiorstwo pozyskało środki na dofinansowanie projektu „Modernizacja i budowa kanalizacji sanitarnej z wdrożeniem inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w rejonie działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu” w ramach POIiŚ 2014-2020. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 5 286 504 złote, a dofinansowanie uzyskane przez firmę wyniosło 3 667 580 złotych. Z tej kwoty została już kompleksowo przebudowana i rozbudowana grupowa przepompownia ścieków przy ul. Solnej. Na zaawansowanym etapie prac jest montaż paneli fotowoltaicznych wspomagających zasilanie szafy sterowniczej przepompowni ścieków. Dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii jesteśmy firmą dbającą o środowisko naturalne, które nie jest nam obojętne.

PWiK prowadzi działalność charytatywną, wspiera finansowo lub w postaci rzeczowej kilkadziesiąt organizacji pożytku publicznego: stowarzyszenia, szkoły, kluby sportowe, fundacje. Wspólnie z miastem i gminą Oświęcim współorganizuje liczne konkursy, inicjatywy społeczne czy akcje promocyjne, skierowane do różnych grup: dzieci w wieku szkolnym czy Klubów Seniorów.

 

Ciągłą troską kierownictwa firmy pozostaje zadowolenie odbiorców usług, a także dążenie do utrwalenia uzasadnionego wizerunku oświęcimskich wodociągów jako przedsiębiorstwa nowoczesnego, sprawnie działającego i zarządzanego, otwartego na innowacje, przyjaznego klientowi i środowisku naturalnemu. Firma od lat utrzymuje stałe zatrudnienie, stawia na fachowców, którym stwarza szansę podnoszenia kwalifikacji, daje też możliwość zdobycia doświadczenia młodym ludziom w ramach praktyk i staży absolwenckich. Tajemnicą sukcesu polityki kadrowej spółki jest przyjazna atmosfera pracy, profesjonalizm oraz przekonanie, że za prawidłowe funkcjonowanie firmy odpowiedzialny jest każdy członek załogi.

bottom of page