top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie

05-500 Piaseczno, ul. Żeromskiego 39 

tel. 22 701 54 00, fax 22 701 54 04

e-mail: kontakt@pwikpiaseczno.pl

www.pwikpiaseczno.pl

PWiK Piaseczno – Codziennie w trosce o środowisko

Nadrzędnym celem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie jest dbanie o komfort życia mieszkańców oraz troska o środowisko naturalne. Świadomi, że natura i przyroda są naszym wspólnym dziedzictwem, każdego dnia – zgodnie z naszą misją – realizujemy zadania, działając na wielu płaszczyznach. Oprócz dostaw dobrej jakości wody oraz odbioru ścieków, aktywnie angażujemy się w działania kulturalne, edukacyjne oraz sportowe lokalnej społeczności. Dodatkowo wdrażamy najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i informatyczne, dbając o wysoki poziom usług oraz satysfakcję naszych klientów. Wszystko, co robimy, ma na celu poprawę kondycji otoczenia.

 

Od 2009 roku świadczymy usługi wodociągowo-kanalizacyjne na terenie gminy i miasta Piaseczna. Jako spółka komunalna realizujemy wszelkie zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków.

Przy wykorzystaniu środków własnych, dotacji z Unii Europejskiej oraz pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie stale modernizuje i rozbudowuje zarówno lokalną infrastrukturę podziemną, jak i obiekty technologiczne. Tym samym jesteśmy jednym z największych inwestorów na terenie gminy. 

W latach 2007–2010 w ramach Projektu Funduszu Spójności pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w Piasecznie” została zmodernizowana Oczyszczalnia Ścieków w Wólce Kozodawskiej i w Piasecznie. Ponadto oddaliśmy do eksploatacji 130 kilometrów nowej sieci kanalizacyjnej. Inwestycja kosztowała ok. 360 mln zł, z czego dofinansowanie wyniosło ok. 125 mln zł. Co istotne, nasze przedsięwzięcie zostało wyróżnione przez przedstawicieli Komisji Europejskiej, jako jeden z najlepszych przykładów realizacji inwestycji ze środków unijnych w zakresie ochrony środowiska. Obecnie w ramach Projektu nadal pracujemy nad uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gminie. Ograniczenie zrzutów nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gruntu przełoży się na poprawę ogólnego stanu sanitarnego gminy, rzeki Jeziorki oraz Wisły. W nadchodzących latach planujemy wybudowanie ok. 180 km sieci kanalizacyjnej oraz ponad 7000 przyłączy.

Nasze działania docenione

Dbając o wysoki poziom usług, wprowadzamy nowoczesne narzędzia, które umożliwiają naszym odbiorcom zdalny kontakt i obsługę. Internetowe Biuro Obsługi Klienta, możliwość uiszczania e-faktur, powiadamianie smsami o płatnościach czy wyłączeniach wody – to tylko nieliczne z udogodnień, które oferuje PWiK Piaseczno.

 

Spełniając wszelkie oczekiwania i wymagania Klientów, nie zapominamy jednocześnie o działaniach proekologicznych. Dzięki naszym staraniom, w 2011 roku, przedsiębiorstwo uzyskało certyfikaty ISO w zakresie zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskowego. Ten fakt, będący powodem dumy całej załogi, gwarantuje naszym odbiorcom rzetelną i fachową obsługę pod każdym względem.

 

Audyt, przeprowadzony przez niezależną jednostkę certyfikującą, obejmował między innymi zakres: poboru i dystrybucji wody, odbioru i oczyszczania ścieków oraz wykonawstwa instalacji wodociągowo–kanalizacyjnych. Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na poziomie 50% poniesionych kosztów.

Edukujemy poprzez kulturę, sport i zabawę

W swojej działalności koncentrujemy się nie tylko na sprawach eksploatacyjnych, lecz także staramy się aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach lokalnych o charakterze edukacyjnym, społecznym, kulturalnym i sportowym. Każdego roku współorganizujemy cykliczne pikniki rodzinne z okazji Światowego Dnia Wody i Dnia Ziemi. Tysiącom osób, uczestniczącym w zabawie, przekazujemy wartości zgodne z naszym motto: Codziennie w trosce o środowisko.

 

Jesteśmy również głównym sponsorem drugoligowej drużyny koszykówki – KS PWiK Piaseczno, która w 2010 roku odniosła duży sukces, dochodząc do fazy play-off. W najbliższym czasie nasi koszykarze planują podjąć walkę o miejsce w pierwszej lidze.

 

W 2011 roku rozpoczęliśmy trzyletni Program Edukacji Ekologicznej pod nazwą „Eko postawa to dobra zabawa”. Dzięki tej inicjatywie, skierowanej do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, wpajamy młodszym i starszym mieszkańcom Gminy Piaseczno postawy proekologiczne. Poprzez zabawę uczymy, w jaki sposób woda trafia do naszych kranów, dlaczego należy racjonalnie jej używać i jaką funkcję pełnią oczyszczalnie ścieków. Teatrzyki, rymowanki, interaktywne warsztaty (np. budowanie własnej oczyszczalni), sąd ekologiczny czy też wycieczki na obiekty technologiczne – to tylko nieliczne atrakcje, które czekają na najmłodszych słuchaczy naszej Eko Akademii. Za pośrednictwem Programu Edukacji Ekologicznej chcemy uświadomić, że codzienna postawa każdego z nas ma ogromny wpływ i znaczenie dla środowiska.

bottom of page