top of page

Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk

tel. 23 662 42 78, 23 662 32 23, fax 23 662 32 23

e-mail: pgk@pgk.plonsk.pl

www.pgk.plonsk.pl

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. istnieje od 1959 roku. Dziś to nowoczesna firma, której celem jest świadczenie usług komunalnych na najwyższym poziomie. Szeroki zakres prowadzonej działalności, doskonałe wyposażenie techniczne oraz doświadczenie i fachowość pracowników firmy sprawiają, że PGK w Płońsku cieszy się uznaniem wśród klientów.

W strukturze Przedsiębiorstwa wyodrębnione są trzy zakłady:

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji

 • Zakład Zagospodarowania Odpadów

 • Zakład Oczyszczania Miasta.

 

Działalność spółki obejmuje m.in.:

 • kompleksową gospodarkę wodociągową na terenie Płońska

 • kompleksową gospodarkę ściekową na terenie Płońska oraz odbiór i oczyszczanie ścieków z 2 gmin: Płońsk i Baboszewo

 • odbiór odpadów stałych i płynnych z 12 gmin, zlokalizowanych na terenie 3 powiatów

 • wykonywanie nowego uzbrojenia wodociągowego i kanalizacyjnego na zlecenie zewnętrznych inwestorów

 • prowadzenie badań laboratoryjnych na potrzeby własne i zlecenia innych podmiotów

 • kompleksowe zagospodarowanie odpadów w nowoczesnej Sortowni i Kompostowni oraz eksploatacja Składowiska Odpadów w ramach Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w ilości 57 tys. ton odpadów zmieszanych, 3 tys. ton odpadów selektywnie zbieranych, 2,5 tys. ton odpadów zielonych

 • detaliczną sprzedaż paliw płynnych.

W Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. pracuje ok. 250 osób. Spółka posiada ok. 80 jednostek specjalistycznego sprzętu z silnikami spalinowymi wykorzystywanych do prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Obiekty Przedsiębiorstwa wykonane zostały z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych:

 • w gospodarce odpadowej: SUTCO, TOMRA, BIODEGMA,

 • w gospodarce wodociągowej: CULLIGAN

 • w gospodarce ściekowej: BIWATER.

 

Dzięki temu świadczone usługi są wysoce zautomatyzowane przy zachowaniu najwyższych standardów jakości oraz optymalizacji procesów.

bottom of page