top of page
Pobiedziska_logo-1.jpg

62-010 Pobiedziska, ul. Poznańska 58

tel. 61 817 70 74, fax 61 815 40 60

e-mail: sekretariat@zk-pobiedziska.pl

www.zk-pobiedziska.pl

Pobiedziska_02.jpg

Główną działalnością Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. jest dostarczanie wody dla mieszkańców gminy Pobiedziska, ponadto zajmuje się również gospodarką mieszkaniową i komunalną.

 

Eksploatujemy osiem stacji uzdatniania wody w następujących miejscowościach: Pobiedziska, Góra, Stęszewko, Jerzyn, Biskupice, Tuczno, Gołuń, Latalice. Woda czerpana jest z ujęć głębinowych, znajdujących się w pokładach warstw trzecio- i czwartorzędowych na głębokości od 80 do 120 m. Jest ona dezynfekowana i uzdatniana, bez wspomagania chemicznego, a także zgodna z obowiązującą normą. Wyniki badań klasyfikują wodę z naszych ujęć jako twardą. Dzięki połączeniu sieciowemu większości stacji, zapewniamy elastyczność Funkcjonowania systemu oraz wysokie bezpieczeństwo dostaw wody.

 

Nadzorujemy także pracę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kociałkowa Górka oraz zajmujemy się eksploatacją sieci kanalizacyjnych, zarówno deszczowej jak i sanitarnej. Podstawą działania oczyszczalni jest proces niskoobciążonego osadu czynnego ze stabilizacją tlenową osadu oraz biologiczną nitryfikacją i denitryfikacją. Wspomniane czynności zachodzą w jednokomorowym reaktorze biologicznym SBR z minimalnym wspomaganiem chemicznym.

Pobiedziska_04 copy.jpg
Pobiedziska_03.jpg

W ramach działalności naszej spółki działa Zakład Oczyszczania Miasta, świadczący wiele usług komunalnych, przy wykorzystaniu specjalistycznych sprzętów i pojazdów. Wykonujemy prace zarówno na rzecz gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw oraz instytucji. W ramach podstawowego zakresu świadczymy usługi specjalistycznym pojazdem do czyszczenia kanalizacji, zamiatamy ulice, chodniki i place. Zajmujemy się również budową i remontami dróg oraz chodników na terenie naszej gminy.

 

Ponadto świadczymy usługi transportowe oraz zakładania i utrzymania zielni, dbając o to, by gmina Pobiedziska wyróżniała się czystością i zadbaną zielenią.

 

Nasza spółka administruje budynki mieszkalne, lokale użytkowe oraz Cmentarz Komunalny. Zakład zarządza także gminnym składowiskiem oraz prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W okresie zimowym dbamy o odśnieżanie oraz usuwanie śliskości na drogach i chodnikach.

 

Wszystkie nasze działania mają na celu troskę o czyste środowisko i zadowolenie mieszkańców gminy Pobiedziska.

bottom of page