top of page

Polska Wschodnia

Fotogaleria

Przemyśl, woj. podkarpackie - wieża ciśnień na Winnej Górze (foto M. Kucharczyk)

Dębica, woj. podkarpackie - wodociągowa wieża ciśnień z 1904 r. (foto M. Kucharczyk)

Lublin, rozebrana w 1945 r. wieża ciśnień z 1899 r. (arch. M. Łoś)

Budowa kanalizacji w Łomży na ul. Nadwiślańskiej, 1938 r. (arch. MPWiK Łomża)

Żydowski woziwoda na łomżyńskiej ulicy, dwudziestolecie międzywojenne (arch. MPWiK Łomża)

Budowa kanalizacji w Łomży, skrzyżowanie ulic: Pięknej i Stacha Konwy, okres międzywojenny (arch. MPWiK Łomża)

Fontanna w kształcie wieży ciśnień na rynku w Lublinie (foto W. Siwiak)

Puławy, woj. lubelskie. Wieża ciśnień na terenie zespołu pałacowego Czartoryskich. Powstała w 1897 r. w czasie modernizacji wodociągów pochodzących z XVIII wieku (foto Wodociągi Puławskie)

Kazimierz Dolny, woj. lubelskie. Słynna studnia z początku XIX w. przykryta gontowym daszkiem jest symbolem miasta. Była kiedyś zdrojem ulicznym, jedyną w mieście studnią

Zamość, woj. lubelskie - drewniana wieża ciśnień (wysokość 12,9 m, ok. 600 l) wzniesiona w 1895 r. przez H. Modzelewskiego, prócz mieszkańców zaopatrywała w wodę pobliskie ogrody i szklarnie (foto H. Szkutnik)

Krosno, ul. Franciszkańska, woj. podkarpackie - studnia na dziedzińcu klasztornym Franciszkanów, początek XX wieku (foto M. Kucharczyk)

Krosno, rynek, woj. podkarpackie - przepięknie odrestaurowana studnia - ulubione miejsce spotkań turystów (foto M. Kucharczyk)

Najstarsza krośnieńska studnia wykuta w litej skale, później przekształcona w latrynę. W zasypisku latryny znaleziono m.in. deskę klozetową datowaną na 1430 r. (foto Muzeum Podkarpackie w Krośnie)

Przemyśl, ul. Puszkina, woj. podkarpackie - studnia w zespole willowym (foto M. Kucharczyk)

bottom of page