top of page

AQUANET SA

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań

Tel. +48 61 835 91 00, Fax. + 48 61 835 90 12

e-mail: info@aquanet.pl

www.aquanet.pl

Aquanet SA z siedzibą w Poznaniu jest wiodącą w Polsce, profesjonalną i stabilną finansowo Spółką, świadczącą usługi wodociągowo-kanalizacyjne. Produkuje wysokiej jakości wodę pitną, którą każdego dnia spożywa ponad 800 tysięcy mieszkańców Poznania i okolicznych gmin. Z należytą starannością dbamy, by walory smakowe naszej kranówki, jak również sposoby jej dystrybucji w pełni zadowalały Klientów Spółki. Niezwykle ważne jest dla nas również, aby procesy odbioru i oczyszczania ścieków przebiegały zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, spełniając najwyższe, ekologiczne standardy. Niezawodność i bezpieczeństwo obsługiwanej przez Aquanet infrastruktury kanalizacyjnej to bez wątpienia priorytet w działalności Spółki.

Aquanet to także firma z ogromną tradycją, która swoimi początkami sięga XIII wieku, kiedy to książę Przemysł II zezwolił na poprowadzenie pierwszego wodociągu. Wówczas była to zaledwie namiastka tego, co wybudowano później i co nazwano siecią wodociągową. W tym czasie zapewne nikt nie brał pod uwagę faktu, że prowadzona przez następców Przemysła rozbudowa systemu wodociągowego, rozwinie się na tyle, że w celu kontynuacji dzieła, zostanie w przyszłości stworzona specjalna instytucja. Pasjonatów tego tematu było wielu. Wśród nich na uwagę zasługuje Edward Raczyński, który przez wiele lat swojego życia nie szczędził starań i środków, by zrealizować wizję stworzenia wodociągów. Po jego śmierci władze miejskie zaniepokojone pogarszającym się zaopatrzeniem miasta w wodę, zwróciły się do budowniczego gazowni - inż. Moore’a z Berlina, o opracowanie planu budowy wodociągów dla Poznania. Budowę rozpoczęto w roku 1865, właśnie ten rok uznaje się jako oficjalne utworzenie przedsiębiorstwa zajmującego się miejskimi wodociągiami. Tutaj rozpoczyna się historia Aquanet.

 

Cofnijmy się teraz w czasie. Wyobraźmy sobie dzisiejszy Poznań bez rur doprowadzających wodę do naszych domów. Pomyślmy przez chwilę, że zanim weźmiemy kąpiel, umyjemy naczynia, czy zrobimy pranie, musimy przynieść w wiadrach wodę z miejskiej studni. Wyobraźmy sobie również, że woda, którą pijemy, pochodzi prosto z rzeki, a po mieście rozprowadzają ją rynny „na kozłach” lub drewniane, uszczelniane mchem rury. I wreszcie niech do nas dotrze, że potrzeby fizjologiczne załatwiamy do glinianych naczyń lub na drewniane talerze wyrzucane nad ranem do „dołów kloacznych”, zaś domowe nieczystości wylewamy do rynsztoków bądź prosto na głowy przechodniów.

Nam, żyjącym w XXI wiek, wydaje się to niepojęte. Jednak przez niemal 600 lat, dla ówczesnych mieszkańców było to rzeczywistością. Aż tyle czasu stolica Wielkopolski zmagała się z problemami sanitarnymi i higienicznymi spowodowanymi brakiem dostępu do zdrowej wody oraz stosowaniem niewłaściwych metod gospodarowania nieczystościami. Jakkolwiek byśmy nie oceniali dawnych „wynalazków” wodociągowo-kanalizacyjnych, pamiętajmy, że mimo swej niedoskonałości służyły Poznaniowi w „dobrej wierze” od chwili powstania grodu.

 

Poznańskie wodociągi od chwili utworzenia w 1865 roku do teraźniejszości wykonały milowy krok mierzony nie tylko latami, ale przede wszystkim poziomem zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie nieprzerwanych dostaw zdatnej do picia wody. O tym, jak wielki postęp nastąpił w procesach produkcji i dystrybucji wody, świadczy choćby proste porównanie.

Pomimo iż Poznań w chwili rozruchu pierwszej Stacji Wodociągowej zamieszkiwało ok. 56 tys. mieszkańców, wodociągi nie były w stanie zaopatrzyć wszystkich w wodę, choć czerpały ją prosto z rzeki. W 1866 roku wytwarzały zaledwie 2,3 tys. m³ wody w ciągu doby. Z kolei współczesne obiekty wodociągowe produkują dobowo ok. 123 tys. m³ „kranówki”, korzystając z ujęć wód podziemnych. Uzdatnioną wodę bez trudu dostarczają do ponad 800 tys. mieszkańców nie tylko z Poznania, ale też gmin ościennych. Choć dzisiaj ogólna dostępność wody nikogo nie zadziwia, dla poznaniaków żyjących w XIX wieku byłby to prawdziwy fenomen.

W ciągu ponad 150 lat istnienia nowoczesnych wodociągów i 127 lat funkcjonowania nowoczesnej kanalizacji, stan sanitarny i higieniczny miasta zmienił się nie do poznania. Dzięki sumiennej pracy, wykonywanej każdego dnia przez pracowników wodociągów i kanalizacji, możemy dzisiaj korzystać z nieograniczonego dostępu do wody i usług kanalizacyjnych. W XXI wieku poznański system wodociągowo-kanalizacyjny złożony z tysięcy kilometrów rurociągów i kanałów stał się niezawodny, a dostarczana mieszkańcom woda smaczna i zdrowa.

bottom of page