top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji i Ciepłownictwa

"PEWIK" Sp. z o.o.

85-550 Prabuty, ul. Kwidzyńska 15

tel./fax 55 278 22 85, 55 278 20 32

e-mail: sekretariat@pewik.pl

www.pewik.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. w Prabutach eksploatuje pięć stacji uzdatniania wody, o rocznej produkcji ok. 400 000 m³, posiadamy także oczyszczalnię ścieków o przepustowości 2000 m³ na dobę i kotłownię miejską o mocy 5,5 MW.

 

W ostatnich latach dynamicznie prowadzone są inwestycje związane z modernizacją eksploatowanych przez PEWIK obiektów. W 2002 roku zakończono modernizację systemu ciepłowniczego w Prabutach, która kosztowała 3,6 mln zł. Zlikwidowano 10 pieców węglowych, a w ich miejsce powstała jedna ekologiczna kotłownia opalana gazem ziemnym lub olejem opałowym, a także nowoczesna sieć ciepłownicza na terenie miasta. Kotłownia produkuje rocznie ok. 30000 GJ energii cieplnej. W latach 2002-2003 zmodernizowana została oczyszczalnia ścieków. System oczyszczania ścieków przebudowano do systemu BARDENFO, co pozwalana skuteczne usuwanie związków fosforu i azotu Konieczne było także uporządkowanie gospodarki osadowej poprzez budowę ciągu stabilizacji i odwadniania osadu. W 2011 roku oddano do użytku nową w pełni zautomatyzowaną Stację Uzdatniania Wody w Prabutach. Projekt jej modernizacji powstał w 2005 roku, a jego realizacja po aktualizacjach i udoskonaleniach projektu ruszyła w 2010 r.

Dotychczasowo woda dla m.Prabuty i okolicznych miejscowości uzdatniania była w wiekowej SUW za pomocą 3 filtrów ciśnieniowych połączonych równolegle i zamontowanych na początku lat 70. Mimo starań woda nie spełniała nowych, zaostrzonych norm zawartości manganu – konieczna była pilna budowa nowej stacji. W ramach inwestycji powstał od podstaw całkowicie nowy obiekt o powierzchni ponad 200 m², w którym zostały zamontowane dwa stopnie filtracji, każdy składający się z 3 filtrów. Stacja posiada wydajność 150 m³/h, jednak konstrukcja i wielkość budynku pozwala w przyszłości na jej rozbudowę do 200 m³/h. Woda uzdatniana na pierwszym stopniu filtracji oczyszczana jest głównie ze związków żelaza, natomiast drugi stopień filtracji odpowiada za usuwanie związków manganu i azotu amonowego. Po uzdatnieniu woda kierowana jest do nowego zbiornika retencyjnego o pojemności 500 m³. Do sieci wodę wtłacza system pompowy drugiego stopnia zamontowany w dotychczasowym budynku SUW, który w ramach inwestycji przeszedł gruntowny remont. Uzdatniona woda spełnia najostrzejsze wymagania fizykochemiczne, a zbiornik retencyjny i nowoczesny agregat prądotwórczy zapewniają bezpieczeństwo jej dostaw. Do uzdatniania wody nie są używane jakiekolwiek związki chemiczne, a wszystko oparte jest na naturalnych procesach.

bottom of page