top of page
proagria logo.jpg

Proagria RIA Watech Sp. z o.o.

02-386 Warszawa, Al. Jerozolimskie 148

tel./fax 22 458 21 06, kom. 697 107 268

e-mail: mk@proagria.dk

www.proagria.com

proagria 3.jpg

Proagria RIA Watech Sp. z o.o. jest producentem armatury przemysłowej wykorzystywanej w instalacjach ochrony środowiska na całym świecie. Nasze urządzenia pomagają w kontroli przepływu wody i ścieków w obiektach gospodarki komunalnej, przede wszystkim w komunalnych i przemysłowych oczyszczalniach ścieków, w systemach wodociągów i kanalizacji. Naszą armaturę stosuje się także w miejskich basenach retencyjnych, w systemach odwadniania lotnisk i autostrad.

 

Ze względu na specyficzne, nowatorskie wykorzystanie nowych technologii materiałowych, jak PEHD, które jest przyjaznym środowisku tworzywem sztucznym, produkty nasze wykorzystywane są w systemach przepływu mediów w przemyśle chemicznym, morskim oraz wydobywczym i kopalnianym. Specyficzny materiał produktów zwiększa możliwości zastosowania armatury, wydłuża ich żywotność, obniża koszty inwestycyjne i usprawnia działanie urządzeń, co jest korzyścią dla inwestorów i użytkowników. Nasza armatura jest również szeroko stosowana w budownictwie hydrotechnicznym, jak tamy i jazy na rzekach oraz małe elektrownie wodne.

proagria 2.jpg
proagria 1.jpg

Nasze produkty to wysoko efektywna, bezkorozyjna armatura dla:

  • oczyszczalni ścieków;

  • sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;

  • sieci magazynowania i odprowadzania wód opadowych;

  • obiektów budownictwa hydrotechnicznego;

  • obiektów odsalania wody;

  • obiektów transportu hydrotechnicznego.

 

Bazując na szerokim doświadczeniu w projektowaniu i produkcji armatury regulującej i odcinającej dopływ mediów jak zasuwy nożowe, zastawki, zawory zwrotne i klapy burzowe, tamy i jazy, regulatory przepływów oraz inne artykuły wspomagające oraz rozwijając usługi projektowe i konsultingowe, firma stała się kompetentnym partnerem dostarczającym zarówno produkty standardowe, jak i projektowane i wykonywane na indywidualne życzenie klienta.

Proagria RIA Watech posiada własny dział rozwoju produktów, który wykorzystując najnowsze technologie produkcji i stosując najnowsze zdobycze nauki w zakresie wykorzystania materiałów jest w stanie utrzymać pozycję lidera rynku i innowacyjnego producenta armatury. Firma wytwarza własne opracowania projektowo-produktowe, które często, jak np. RIA VALVES są chronione patentami.

 

Wysoka jakość produktów oraz ich możliwości zastosowania są ich atutem, potwierdzanym przez projektantów i użytkowników na całym świecie – Proagria RIA Watech Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem eksportującym prawie 70% swej produkcji bezpośrednio z siedziby firmy oraz poprzez sieć własnych biur sprzedaży, sieć agentów i niezależnych dystrybutorów, którzy posiadając znajomość lokalnych rynków, prawodawstwa i praktyki stosowania armatury w innych krajach, są w stanie zapewnić odpowiedni dobór produktów dla każdego obiektu i każdej inwestycji.

bottom of page