PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.

ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań

tel. +48 61 654-55-70, fax +48 61 654-55-79

www.prote.pl