top of page

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.

43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4

tel. 32 210 20 86, fax 32 326 30 30

e-mail: poczta@pik-pszczyna.pl

www.pik-pszczyna.pl

Czym jest cywilizacja? Jak zmierzyć postęp? Metod badawczych jest wiele. Najprostszym jednak sposobem jest określenie ilości zużytego mydła na jednego mieszkańca…. Brzmi to abstrakcyjnie? Pozornie tak, jednak gdyby cofnąć się w czasie do miejsc określanych mianem kolebki cywilizacji, zauważymy jak ważną rolą w ich funkcjonowaniu było zagwarantowanie mieszkańcom dostępu do higieny, a tym samym zapewnienie im możliwości korzystania z wody.

 

Za najstarszy, uważa się liczący sobie ponad 5 tys. lat wodociąg odkryty przez archeologów na terenie dzisiejszego Iranu. Jednak najbardziej znane są akwedukty rzymskie. To wielkie dzieło starożytnych inżynierów dostarczało do Rzymu 1,5 mln m³/d wody. Podobnie jak to ma miejsce dziś, woda poddawana była badaniom. Jednak najskuteczniejszym sposobem oceny jej jakości było obserwowanie stanu zdrowia ludności zamieszkałej w pobliżu źródła. Znacznie dłużej ludzkość musiała czekać na inne osiągnięcie w zakresie inżynierii komunalnej, jaką jest kanalizacja. O ile brak dostępu do czystej wody to wielki problem z utrzymaniem podstawowych zasad higieny, o tyle życie wśród fekaliów – to stan zagrażający życiu wskutek różnych epidemii. Przekonać się o tym mogli mieszkańcy wielu miast, dziś określanych mianem metropolii. Po raz pierwszy próbowano zmierzyć się z tym problemem około VII wieku p.n.e. w starożytnym Babilonie, jednak największymi instalacjami mogli cieszyć się już w VI wieku p.n.e. Grecy i Rzymianie. Wybudowane z kamienia kolektory funkcjonują do dziś. Na kolejne, podobne inwestycje trzeba już było czekać wiele wieków, aż do roku 1843, kiedy to powstał pierwszy, planowy projekt kanalizacji dla miasta Hamburga. Z czasem kanały kanalizacyjne zaczęły wypierać z centrów miast uciążliwe rynsztoki. Problem ścieków, o ile już nie uciążliwy dla mieszkańców, nadal pozostawał problemem dla środowiska. Miliony metrów sześciennych nieczystości zatruwały lokalne rzeki. Tak było do przełomu XX i XXI wieku.

Z chwilą, gdy Polska zgłosiła swój akces do wstąpienia w szeregi UE, zaczęła korzystać z unijnych funduszy, w tym środków na budowę nowoczesnych instalacji wod.-kan. i oczyszczalni ścieków. Z tej możliwości skorzystała także gmina Pszczyna. W latach 2004-2009 przystąpiła do I etapu projektu pod nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie”. W wyniku realizacji projektu powstało w mieście ponad 140 km nowej kanalizacji wraz z przepompowniami oraz wymieniono ponad 80% sieci wodociągowej. Dzięki temu, administrujące sieciami wod.-kan. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. może pochwalić się ich wysoką niezawodnością. Stały monitoring z użyciem nowoczesnego sprzętu pozwala na praktycznie bezawaryjne użytkowanie sieci. Dzięki uruchomieniu dwóch oczyszczalni ścieków znacznie poprawiła się też czystość w lokalnych rzekach – w Pszczynce znów pojawiły się ryby,

a u jej brzegów wędkarze.

bottom of page