top of page
Wodociagi_Logotyp_TIG.tif

„Wodociągi – ESOX” Sp. z o.o.

44-310 Radlin, ul. Odległa 138

tel. 32 456 72 48, fax 32 455 85 78

e-mailwodociagi@esox.com.pl

www.esox.com.pl

DSC_0150.JPG

„Wodociągi-ESOX” Sp. z o.o. od początku lat 90. XX wieku prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na zaopatrzeniu w wodę, przesyle ciepła, usługach remontowo-budowlanych oraz pralniczych.

 

Spółka zaopatruje w wodę odbiorców z Radlina i gminy Marklowice. Posiada pięć studni głębinowych. Woda ujmowana jest z warstw czwartorzędowych, utrzymuje parametry spełniające normy prawne, a ponadto jest bogata w składniki mineralne. Stacja uzdatniania wody wyposażona jest w instalację fotowoltaiczną, dzięki czemu możliwe jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej. Druga instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana jest na budynku administracyjnym. Planowana roczna produkcja energii elektrycznej wynosi 60 MWh.

DSC_0198.JPG
DSC_0047.JPG

Sieć wodociągowa jest systematycznie rozbudowywana i modernizowana (obecnie 90% rur jest w technologii PE). Mimo, że sieci zlokalizowane są na szczególnie trudnym terenie – górniczym, gdzie często występują wstrząsy,
charakteryzują się one niewielkimi ubytkami wody (poniżej 10% w skali roku). Spowodowane jest to wyborem najpewniejszej technologii zabudowy rur oraz bieżącym monitoringiem sieci.

 

Poza zaopatrzeniem w wodę „Wodociągi-ESOX” zajmuje się także przesyłem ciepła, które dociera do 85% budynków wielolokalowych na terenie Radlina, a także do wielu instytucji, szkół i przedszkoli. Zauważalne jest także zwiększone zainteresowanie ciepłem systemowym klientów indywidualnych, co realnie ogranicza emisję dwutlenku węgla w powietrzu oraz minimalizuje koszty ponoszone przez gospodarstwa domowe.

1-DSC_0148.JPG
1-DSC_0077.JPG

Trzecim filarem działalności spółki są pozostałe usługi, w tym prace projektowe dotyczące przyłączy wody, c.o., gazu oraz okołogórnicze. Od 1992 roku spółka rozwija dział gospodarczy, który oferuje m.in. kompleksowe usługi pralnicze. W trosce o środowisko naturalne w pralni zastosowano kilka rozwiązań, zarówno racjonalizujących wykorzystanie zasobów naturalnych, jak i obniżających koszty, tj. pozyskiwanie energii z ogniw fotowoltaicznych, podgrzewanie
wody przez instalację solarną, system podczyszczania wody z pralnic. Instalacja stacji oczyszczania wody obiegowej dla pralni przeznaczona jest do filtracji wody odpadowej z pralni, a następnie woda ta skierowana jest do powtórnego użycia w procesie prania. Inwestycja ma na celu obniżenie zużycia wody oraz ilości ścieków z procesu prania. Dzięki
instalacji solarnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej, znacznie ograniczono zużycie paliwa gazowego. Instalacja ta pozwala na uzysk około 14 MWh ciepła w ciągu roku co daje oszczędność 1200 m³ gazu. Bieżąca analiza podjętych działań ukazuje trafność podjętych decyzji i wybór właściwego kierunku rozwoju spółki. W najbliższym czasie zostanie także ukończona kolejna instalacja fotowoltaiczna zasilająca jedną z pompowni.

DSC_0157.JPG
1-DSC_0135.JPG

Od kilku lat „Wodociągi-ESOX” prowadzą także wśród mieszkańców i przedsiębiorców prelekcje związane ze zmianami w prawie, z racjonalnym wykorzystywaniem zasobów naturalnych oraz ograniczeniem emisji gazów. W przedszkolach, podczas spotkań z najmłodszymi wykonywane są proste eksperymenty i prowadzone rozmowy o ekosystemie, co wprowadza dzieci w tematykę dbania o zasoby wodne. Spółka prowadzi również, podczas
festynów i pikników, kampanię zachęcającą do picia wody z kranu – Leśnej Perły.

 

W ramach świadczonych usług „Wodociągi-ESOX” oferuje także:
• projektowanie i budowę sieci i przyłączy wod.-kan., c.o. i gazowych
• usługi asenizacyjne
• doradztwo w zakresie instalacji fotowoltaicznych i montaż paneli.


Zauważając konieczność doskonalenia usług jak i poszerzania oferty, firma planuje przeprowadzenie w najbliższych latach szeregu inwestycji:
• budowa zbiorników rezerwowych wody do picia
• budowa sieci wodociągowej na terenach przeznaczonych pod działalność przemysłową
• poszukiwania nowych ujęć wody.

bottom of page