„Wodociągi – ESOX” Sp. z o.o.

44-310 Radlin, ul. Odległa 138

tel. 32 456 72 48, fax 32 455 85 78

e-mailwodociagi@esox.com.pl

www.esox.com.pl

„Wodociągi-ESOX” Sp. z o.o. od początku lat 90. XX wieku prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na zaopatrzeniu w wodę, przesyle ciepła, usługach remontowo-budowlanych oraz pralniczych.

 

Spółka zaopatruje w wodę odbiorców z Radlina i gminy Marklowice. Posiada pięć studni głębinowych. Woda ujmowana jest z warstw czwartorzędowych, utrzymuje parametry spełniające normy prawne, a ponadto jest bogata w składniki mineralne. Stacja uzdatniania wody wyposażona jest w instalację fotowoltaiczną, dzięki czemu możliwe jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej. Druga instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana jest na budynku administracyjnym. Planowana roczna produkcja energii elektrycznej wynosi 60 MWh.

Sieć wodociągowa jest systematycznie rozbudowywana i modernizowana (obecnie 90% rur jest w technologii PE). Mimo, że sieci zlokalizowane są na szczególnie trudnym terenie – górniczym, gdzie często występują wstrząsy,
charakteryzują się one niewielkimi ubytkami wody (poniżej 10% w skali roku). Spowodowane jest to wyborem najpewniejszej technologii zabudowy rur oraz bieżącym monitoringiem sieci.

 

Poza zaopatrzeniem w wodę „Wodociągi-ESOX” zajmuje się także przesyłem ciepła, które dociera do 85% budynków wielolokalowych na terenie Radlina, a także do wielu instytucji, szkół i przedszkoli. Zauważalne jest także zwiększone zainteresowanie ciepłem systemowym klientów indywidualnych, co realnie ogranicza emisję dwutlenku węgla w powietrzu oraz minimalizuje koszty ponoszone przez gospodarstwa domowe.

Trzecim filarem działalności spółki są pozostałe usługi, w tym prace projektowe dotyczące przyłączy wody, c.o., gazu oraz okołogórnicze. Od 1992 roku spółka rozwija dział gospodarczy, który oferuje m.in. kompleksowe usługi pralnicze. W trosce o środowisko naturalne w pralni zastosowano kilka rozwiązań, zarówno racjonalizujących wykorzystanie zasobów naturalnych, jak i obniżających koszty, tj. pozyskiwanie energii z ogniw fotowoltaicznych, podgrzewanie
wody przez instalację solarną, system podczyszczania wody z pralnic. Instalacja stacji oczyszczania wody obiegowej dla pralni przeznaczona jest do filtracji wody odpadowej z pralni, a następnie woda ta skierowana jest do powtórnego użycia w procesie prania. Inwestycja ma na celu obniżenie zużycia wody oraz ilości ścieków z procesu prania. Dzięki
instalacji solarnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej, znacznie ograniczono zużycie paliwa gazowego. Instalacja ta pozwala na uzysk około 14 MWh ciepła w ciągu roku co daje oszczędność 1200 m³ gazu. Bieżąca analiza podjętych działań ukazuje trafność podjętych decyzji i wybór właściwego kierunku rozwoju spółki. W najbliższym czasie zostanie także ukończona kolejna instalacja fotowoltaiczna zasilająca jedną z pompowni.

Od kilku lat „Wodociągi-ESOX” prowadzą także wśród mieszkańców i przedsiębiorców prelekcje związane ze zmianami w prawie, z racjonalnym wykorzystywaniem zasobów naturalnych oraz ograniczeniem emisji gazów. W przedszkolach, podczas spotkań z najmłodszymi wykonywane są proste eksperymenty i prowadzone rozmowy o ekosystemie, co wprowadza dzieci w tematykę dbania o zasoby wodne. Spółka prowadzi również, podczas
festynów i pikników, kampanię zachęcającą do picia wody z kranu – Leśnej Perły.

 

W ramach świadczonych usług „Wodociągi-ESOX” oferuje także:
• projektowanie i budowę sieci i przyłączy wod.-kan., c.o. i gazowych
• usługi asenizacyjne
• doradztwo w zakresie instalacji fotowoltaicznych i montaż paneli.


Zauważając konieczność doskonalenia usług jak i poszerzania oferty, firma planuje przeprowadzenie w najbliższych latach szeregu inwestycji:
• budowa zbiorników rezerwowych wody do picia
• budowa sieci wodociągowej na terenach przeznaczonych pod działalność przemysłową
• poszukiwania nowych ujęć wody.