top of page

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.

26-600 Radom, ul. Filtrowa 4

tel. 48 383 15 00, fax 48 383 16 01

e-mail: woda@woda.radom.pl

www.wodociagi.radom.pl

Wodociągi Radomskie to firma o długiej historii, sięgającej początku ubiegłego stulecia. Najstarszy projekt wodociągu miasta Radom został opracowany w 1900 roku i zakładał możliwość zaopatrzenia ówczesnego Radomia w 5 tys. m³ wody na dobę z trzech pobliskich rzek. Jednak dopiero w latach 1926–1928 wybudowano w naszym mieście głębinowe ujęcie wody, stację uzdatniania, wieżę ciśnień oraz 32 km sieci wodociągowej. Następne lata przynosiły dalszy rozwój wodociągów i kanalizacji służących mieszkańcom Radomia.

 

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło nowe perspektywy inwestowania w infrastrukturę wodno–ściekową. Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. doświadczają obecnie największego rozwoju w 85–letniej historii przedsiębiorstwa. Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Spójności Unii Europejskiej Spółka zrealizowała projekt pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla miasta Radomia” oraz rozpoczęła kolejną inwestycję pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom – etap II”.

Wartość obu projektów przekracza kwotę 400 milionów złotych, a ich realizacja w znaczący sposób przyczyni się do podniesienia poziomu życia mieszkańców naszego miasta. Inwestycje współfinansowane ze środków unijnych oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłyną na poprawę środowiska naturalnego. Zastosowany w Radomiu bezpieczny proces suszenia osadów ściekowych pozwala na ich wykorzystanie jako paliwa alternatywnego. Zastosowanie tej instalacji zostało wyróżnione prestiżową nagrodą międzynarodową Grand Prix Cannes oraz pozwoliło na osiągnięcie przez Radom standardów unijnych i zgodności Polski z traktatowymi wymogami członkostwa w Unii Europejskiej.

bottom of page