top of page

Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót i Usług Specjalistycznych REMKAN Sp. z o.o.

ul. Ziębicka 2, 60-164 Poznań

tel. 61 861 53 63, fax 61 661 73 75

sekretariat@remkan.pl,

www.remkan.pl

remkan wlasciwe.png

Przedsiębiorstwo Robót i Usług Specjalistycznych Remkan Sp. z o.o. powstało w Poznaniu w 1987 r. z inicjatywy założycieli, Mariana Krajewskiego i Ryszarda Jureckiego, jako firma specjalizująca się w budowie i remontach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorstw komunalnych i wodociągowych. Jako pionierzy w Polsce wprowadziliśmy technologię cementowania przewodów wodociągowych. Do dnia dzisiejszego wycementowaliśmy ponad 250 km magistral wodociągowych i sieci rozdzielczych o średnicach Ø 150–2200 mm w Polsce oraz Europie.

renowacje wodociagoq.jpg
renowacje wodociagow 2.jpg
reno 3.jpg

Najwyższa jakość oferowanych usług, wiele nagród i wyróżnień, a także wdrożenie systemów ISO 9001:2008 oraz 14001:2004 nie spowodowały, że spoczęliśmy na laurach. Przeciwnie, nieustannie pracujemy nad dalszym rozwojem oferowanych technologii, ku zadowoleniu naszych partnerów. Jako pierwsi w kraju wprowadziliśmy technologię cementowania przewodów wodociągowych, którą zakupiliśmy w 1991 r. od niemieckiej firmy Christine Niedung. Do czyszczenia używamy agregatu o wysokich parametrach ciśnieniowych – do 1200 b, umożliwiających wyczyszczenie rur z zarostów do białej blachy, nawet przy istniejących resztkach wykładziny bitumicznej. Magistrale wodociągowe cementujemy w odcinkach do 300 m. W czasie cementowania przestrzegamy parametrów technologii określonej w normie PN92/H-74108 oraz narzuconych przez inwestora wymagań. Do cementowania stosujemy mieszankę piaskową, cement portlandzki, wodę z sieci miejskiej lub gotową mieszankę firmy Remkan. Do procesów technologicznych w 100% wykorzystujemy własny sprzęt.

 

Cementowanie wnętrza przewodu powoduje zahamowanie procesów powstawania inkrustacji oraz dodatkowo zwiększa wytrzymałość przewodu. Grubość wewnętrznej wykładziny cementowej zależy od średnicy rurociągu. Zaprawa cementowa (cement portlandzki i drobny piasek kwarcowy) za pomocą pompy podawana jest wężami gumowymi do specjalnej głowicy, która narzuca ją na wewnętrzną ściankę rury. Długość odcinków roboczych jest tu ograniczona, uzależniona od długości węży podających zaprawę cementową, i wynosi ok. 200–300 m. Wykonujemy czyszczenie i cementowanie przewodów wodociągowych o średnicy Ø 200–2000 mm. Aktualnie światowi producenci rur z żeliwa sferoidalnego powszechnie stosują wykładzinę cementową dla swoich wyrobów jako zabezpieczenie antykorozyjne oraz poprawiające parametry przepływu. Jedną z metod z powodzeniem stosowanych dziś na świecie do renowacji przewodów kanalizacyjnych jest montaż paneli GRP w istniejących przewodach. Ścieki sanitarne nie mają silnych własności korozyjnych, ale w warunkach beztlenowych bakterie rozkładają ścieki i wytwarzają siarkowodór. Po połączeniu z wilgotnym powietrzem nad ściekami siarkowodór tworzy kwas siarkowy, który działa silnie korozyjnie na rury betonowe. W podobnych warunkach również rury metalowe ulegają korozji.

W celu renowacji zniszczonych przewodów kanalizacyjnych proponujemy montaż rur z tworzyw sztucznych o wyjątkowych właściwościach. Niebywała odporność na degradację spowodowaną działaniem szkodliwych bakterii została drobiazgowo zbadana i potwierdzona laboratoryjnie. Metoda ta ma zastosowanie głównie przy renowacji przełazowych i wymaga bardzo starannego oczyszczenia kanału z wszelkich złogów w nim występujących. Prace te wykonuje się głównie ręcznie przy użyciu wind i specjalistycznego sprzętu do usuwania urobku. W zależności od warunków nowe rury – panele – wprowadza się przez istniejące komory lub w specjalnie wykonane w tym celu komory startowe. Sposób łączenia rur odbywa się poprzez wciśnięcie bosego końca w istniejące sprzęgło z uszczelką. Po zakończeniu montażu rur GRP przestrzeń międzyrurową wypełnia się specjalną zaprawą iniekcyjną. Oferujemy również uszczelnianie konstrukcji monolitycznych, ścian, posadzek i stropów poprzez wprowadzenie specjalistycznym sprzętem pod wysokim ciśnieniem mas iniekcyjnych.

 

Z powodzeniem stosujemy również technologię montażu rur PE zarówno w technologii bezwykopowej, jak i montażu nowych rurociągów. Stosowaliśmy tę metodę w firmie Radwar SA przy renowacji sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową oraz przy renowacji magistrali wodociągowej Ø 500 mm przy ul. Umultowskiej w Poznaniu. Firma Remkan wykonuje również cementowanie sieci kanalizacyjnych mieszankami siarczanoodpornymi, a od niedawna stosujemy technologię renowacji sieci ciepłowniczych firmy Octopus Coating GmbH, znaną pod nazwą Thuecon®. Thuecon® jest dwukomponentową, niezawierającą rozpuszczalników powłoką mineralną, utwardzaną hydraulicznie.

 

Przez połączenie wyszukanych minerałów z najwyższej jakości reaktywnym komponentem płynnym powstaje gotowa do obróbki mieszanina – Thuecon®. Mieszanka ta została opracowana w 1997 r. przez Manfreda Foerstera jak środek do renowacji rurociągów wody ciepłej w celu ochrony ich przed korozją. Ten opatentowany produkt został po raz pierwszy zastosowany w Bukareszcie w 1998 r., a od 1998 r. posiada opinię instytutu badawczego sieci ciepłowniczych. Do dnia dzisiejszego zastosowano go do renowacji 30 km sieci ciepłowniczych, np. w 2001 r. przeprowadzono renowację 3000 m ciepłociągu w miejscowości Zielenograd nieopodal Moskwy. Thuecon® to ponad 10-letnie doświadczenie i skuteczność renowacji.

bottom of page