top of page

AQUABELLIS Sp. z o.o.

64-610 Rogoźno, ul. Lipowa 55

tel. 67 261 85 00, fax 67 261 89 11

e-mail: info@aquabellis.pl

www.aquabellis.pl

Przedsiębiorstwo Aquabellis Sp. z o.o. powstało 1 stycznia 1992 r. jako jednoosobowa spółka skarbu gminy Rogoźno w wyniku komunalizacji mienia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Pile. Na prowadzenie działalności w tym zakresie i użytkowanie posiadanych obiektów Spółka posiada stosowne pozwolenia wodno-prawne.

 

W zakresie zbiorowego zaopatrywania w wodę wykorzystywane są trzy stacje uzdatniania wody, zlokalizowane w: Rogoźnie, Gościejewie i Słomowie. 

  • Stacja Uzdatniania Wody w Rogoźnie zaopatruje w wodę Rogoźno oraz 11 okolicznych wsi. Posiada sześć studni głębinowych czerpiących wodę z różnych głębokości: 20, 60 i 120 m.

  • Stacja Uzdatniania Wody w Gościejewie zaopatruje w wodę siedem wsi. Posiada dwie studnie głębinowe czerpiące wodę z głębokości 120-130 m 

  • Stacja Uzdatniania Wody w Słomowie zaopatruje w wodę sześć wsi. Posiada trzy studnie głębinowe czerpiące wodę z głębokości 130 m

Oczyszczalnia ścieków w Rogoźnie przyjmuje ścieki z terenu miasta Rogoźno oraz wsi Cieśle. Została wybudowana w 2003 r. i rozbudowana w 2012 r. Aktualnie posiada zdolność oczyszczania 3000 m³ ścieków na dobę. Oczyszczalnia ścieków w Parkowie przyjmuje ścieki z terenu wsi Parkowo. Sieć kanalizacji sanitarnej w Rogoźnie wykonana jest w dwóch systemach: podciśnieniowym i grawitacyjno-ciśnieniowym.

bottom of page