top of page

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 59

tel. 13 464 79 00, fax 13 464 88 62

e-mail: gksanok@ks.onet.pl

www.spgk.com.pl

Prekursorem Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku są Wodociągi Miejskie, które działały od 1936 roku. W styczniu 1951 r. powołano do życia Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku. Było to przedsiębiorstwo wielozakładowe, w skład którego weszły wodociągi i kanalizacja oraz oczyszczanie miasta, a od stycznia 1952 r. również Łaźnia Miejska. Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku powstało 11.03.1996 r. i obecnie jest jednoosobową spółką Gminy Miasta Sanoka, zatrudniającą blisko 400 pracowników. Spółka działa na obszarze Gminy Miasta Sanoka oraz gmin powiatu sanockiego. Przedmiotem działalności jest bieżące zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych oraz wykonywanie zadań użyteczności publicznej.

 

Dzięki podjętym staraniom w sierpniu 2005 r. SPGK uzyskało Certyfikat wydany przez firmę TÜV NORD Polska zaświadczający, że przedsiębiorstwo wprowadziło i stosuje system zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego EN ISO 9001 : 2000 i EN ISO 14001 : 2009. W lipcu 2011 r. SPGK po spełnieniu wymagań otrzymało po raz kolejny Certyfikat wydany przez TÜV CERT RWTÜV Systems GmbH zaświadczający, że przedsiębiorstwo wprowadziło i stosuje system zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego: EN ISO 9001 : 2008 oraz EN ISO 14001 : 2009.

 

Dzięki wdrożeniu normy środowiskowej ISO uporządkowano i sformalizowano w przedsiębiorstwie działalność środowiskową. Za swoje dotychczasowe osiągnięcia SPGK otrzymało wiele certyfikatów i nagród, z których za zeszły rok należy wymienić: „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2011, „Platynowy Laur” 2011, „Rubinowa Kula” 2010 i 2011, „Solidna Firma” 2011, „Gazela Biznesu” 2011. Spółka znalazła się również w klasyfikacji głównej rankingu Najlepszych Firm Podkarpacia „Złota Setka”, a także jest uczestnikiem konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2011” w kategorii dużych firm.

Całokształt działań na rok 2012 i lata następne związany jest z poprawą komfortu życia mieszkańców oraz szeroko rozumianą ochroną środowiska: od ochrony surowców naturalnych, po ochronę ziemi i powietrza. Spółka prowadzi prace w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sanok. Łączna kwota inwestycji wynosi 174 mln PLN, a jej zrealizowanie jest możliwe dzięki pozyskanemu przez Spółkę dofinansowaniu w wysokości 89 mln PLN ze środków Funduszu Spójności. Projekt obejmuje pięć zadań budowlanych: przebudowę Oczyszczalni Ścieków w Trepczy, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sanoku, budowę dwukomorowego zbiornika wyrównawczego z magistralą wodociągową w Sanoku, budową sieci wodociągowych w Sanoku oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Trepczy.

 

Realizacja projektu przyczyni się do zniwelowania niedoborów jakościowych i ilościowych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. SPGK jest również operatorem dwóch projektów realizowanych przez Gminę Miasta Sanoka dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 tj.: „Modernizacja i doposażenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych” oraz „Modernizacja taboru miejskiej komunikacji samochodowej w Sanoku”.

bottom of page