top of page

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Cicha 8

tel. 41 253 22 73, fax 41 253 12 72

e-mail: biuro@mpwik-skarzysko.pl

www.mpwik-skarzysko.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o.o. zostało utworzone w 1992 roku poprzez wydzielenie majątku byłego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. Prowadzimy działalność w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

 

Zaopatrujemy w wodę ok. 60 tys. mieszkańców gmin: Skarżysko-Kamienna, Bliżyn (miejscowości: Bugaj, Brzeście, Wołów, Zagórze), Wąchock (miejscowość Parszów), Skarżysko Kościelne (miejscowości: Michałów, Majków, Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra, Świerczek, Lipowe Pole Plebańskie, Lipowe Pole Skarbowe, Kierz Niedźwiedzi). Nasza woda pochodzi z pięciu ujęć głębinowych ("Bzin", "Bór", "Bugaj", ujęcie awaryjne "Milica" oraz ujęcie wody w Skarżysku Kościelnym).

Jakość dostarczanej wody (z wyjątkiem ujęcia "Bzin" oraz ujęcia w Skarżysku Kościelnym, z których woda podawana jest na Stacje Uzdatniania Wody zlokalizowane w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym) pozwala na jej bezpośrednie podawanie do odbiorców. Odprowadzamy i utylizujemy ścieki komunalne od ok. 53 tys. mieszkańców gminy Skarżysko-Kamienna oraz gminy Skarżysko Kościelne. 

Brak systemu kanalizacji sanitarnej dla sześciu dzielnic o zabudowie jednorodzinnej w naszym mieście i całej gminie Skarżysko Kościelne zmobilizował nas do przygotowania inwestycji pn. "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym", przewidzianej do współfinansowania przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 29 marca 2010 roku w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia.

W ramach inwestycji wybudowano ok.104 km sieci kanalizacyjnej, modernizacji poddano 2,8 km sieci kanalizacyjnej, wybudowano 43 przepompownie ścieków sanitarnych, 4,6 km sieci wodociągowej, a także przeprowadzono modernizację i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody w Skarżysku-Kamiennej. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 104 893 761,69 zł (netto), a zakładana dotacja z Funduszu Spójności 61 813 687,27 zł. Termin zakończenia realizacji Projektu został przewidziany na 31 grudnia 2015 roku. Przykładamy też dużą wagę do inwestowania w nowoczesne systemy informatyczne. Posiadamy w pełni automatyczny system do ciągłego monitorowania i gromadzenia danych o pracy poszczególnych obiektów. 

Wprowadzenie Systemu Monitoringu i Sterowania usprawniło wiele aspektów funkcjonowania naszej firmy, co przekłada się bezpośrednio na obniżenie kosztów jej funkcjonowania i bardziej efektywne wykorzystanie kapitału ludzkiego. Pracujemy nad wdrożeniem systemu informacji przestrzennej GIS, co pozwoli na sprawne zarządzanie majątkiem sieciowym i w pełni zoptymalizuje proces zarządzania infrastrukturą sieciową. Potwierdzeniem niezwykle dynamicznego rozwoju firmy jest zajęcie wysokiego XVI miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągowych "Wodociągi Polskie" oraz wielokrotne wyróżnienia przez "Puls Biznesu" w ramach rankingu Gazele Biznesu.

bottom of page