top of page
ZWiK Logo_png.png

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11

tel. 12 276 12 89, fax 12 276 21 65

e-mail: biuro@zwik.skawina.pl

www.zwik.skawina.pl

Skawina to miasto o wielowiekowej tradycji. Założone zostało przez Kazimierza Wielkiego w 1364 roku, na ziemiach należących do Benedyktynów tynieckich. 
Pierwszy wodociąg w Skawinie uruchomiono w 1937 roku, a w 1961 roku pierwszą mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków. Siedem lat później powstało Laboratorium Badania Wody i Ścieków, natomiast w 1979 roku rozpoczęła pracę nowa stacja uzdatniania wody. Do 1991 roku wodociąg skawiński funkcjonował w ramach Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Krakowie. Od 1991 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji działał jako zakład budżetowy, który w 2008 roku został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i zaczął się dynamicznie rozwijać. 

SPID-System%20Dezynfekcji%20Ozonem_edite
7. Lampa UV - Stacja Uzdatniania Wody.jp

Spółka otrzymała dofinansowanie z NFOŚIGW na realizację projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Skawina”, którego koszt całkowity wyniósł 133 837 131,47 zł netto. 
W ramach projektu w latach 2010-2015 zrealizowano: 

  • budowę 172,7 km sieci kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej 

  • modernizację oczyszczalni ścieków, powiększając wydajność oczyszczania z 48 500 do 92 000 RLM 

  • budowę 47,04 km sieci wodociągowej 

  • budowę zbiorników wody pitnej – 2 x 300 m³ 

  • rozbudowę filtrów pośpiesznych wody pitnej na SUW Skawina. 

W wyniku zrealizowanej inwestycji stworzono warunki techniczne dla podłączenia do kanalizacji sanitarnej 2911 nieruchomości, umożliwiono dostęp do wody pitnej dla ok. 2000 mieszkańców Woli Radziszowskiej, a także poprawiono warunki dostawy wody dla Radziszowa.

6. Osadnik wtórny A01 .jpg

Spółka, oprócz projektu z udziałem środków unijnych, przygotowuje również zabezpieczenie miasta i gminy na zwiększone zapotrzebowanie na wodę. Przygotowano ujęcie i stacje uzdatniania wody przy ul. Radziszowskiej, zwiększając zdolność produkcyjną z 9600 do 12 000 m³/d. W tym celu zrealizowano nowe ujęcie drenażowe wody w postaci budowy studni szybowych Ø3000±2500 mm z filtrami poziomymi Ø 315 ± 225 mm o długości 500 m wraz ze zbiornikiem ziemnym wody surowej o pojemności 40 000 m³, wykonano instalację dozowania środków wspomagających proces uzdatniania wody oraz wprowadzono ozonowanie wody. 
Firma nieustannie stawia na rozwój swojej działalności i dąży do poprawy standardów jej funkcjonowania. W lipcu 2018 roku podpisano kolejną umowę z NFOŚIGW na realizację projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Skawina – Etap II” na kwotę 45 081 164,00 zł netto. Realizowana obecnie inwestycja to kontynuacja wieloletniego pro-gramu porządkowania i rozwoju gospodarki wodno-ściekowej. 

Agregaty kogeneracyjne prądu - Oczyszcza
5. Zbiornik wody 1937.jpg

Drugi etap obejmuje budowę ok. 33 km sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Skawina, w ulicach: Granicznej, Leśnej i Wyspiańskiego oraz na terenach wiejskich gminy: Jaśkowice, Wielkie Drogi, Krzęcin i części Facimiecha. Po zakończeniu inwestycji dostęp do kanalizacji uzyska kolejnych 4182 mieszkańców. 
Obecnie modernizowana jest również stacja uzdatniania wody w Skawinie, poprzez budowę zbiornika wody przeznaczonej do płukania filtrów (wraz z pompownią płuczną) oraz budowę zbiornika mieszania wraz z budynkiem napowietrzenia wody surowej. Realizacja tego zadania spowoduje, że do gospodarstw domowych w gminie Skawina trafi woda o znacznie lepszej jakości. Roczną zdolność stacji uzdatniania wody szacuje się na około 4 mln m³. 
Cały projekt realizowany jest w ramach pięciu kontraktów: 

  • zadanie 1 – Stacja Uzdatniania Wody Skawina 

  • zadanie 2 – Skawina, ul. Graniczna i Leśna 

  • zadanie 3 – Skawina, ul. Wyspiańskiego 

  • zadanie 4 – Jaśkowice-Zelczyna 

  • zadanie 5 – Grabie-Krzęcin 

Lepszy dostęp do usług komunalnych to także większa możliwość rozwoju gospodarczego i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej dla całej skawińskiej aglomeracji. Poprawa stanu środowiska naturalnego i dobrej jakości woda pozytywnie wpływają na zdrowie i komfort życia mieszkańców. Zakończenie całego projektu planowane jest na koniec 2021 roku. 
 

bottom of page