top of page

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o.

96-100 Skierniewice, Mokra Prawa 30

tel. 46 833 38 08, fax 46 833 46 68

wodkan@wodkan.skierniewice.com.pl

www.wodkan-skierniewice.com.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w swoich działaniach troszczy się o najwyższy standard życia mieszkańców, świadcząc usługi zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków na terenie miasta i gminy Skierniewice.

 

Dążymy do zbudowania wzorcowego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, które będzie profesjonalnie świadczyło usługi w zakresie ciągłych i bezpiecznych dostaw zdrowej i smacznej wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków, troszcząc się o środowisko naturalne.

Dbając o jakość naszych usług wdrażamy nowoczesne technologie, zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną, kompetentną kadrę, kształtujemy pozytywne relacje z klientami, aby skuteczniej realizować ich potrzeby. Stosujemy najlepsze metody zarządzania. To wszystko gwarantuje wysoką efektywność działania naszej spółki.

Przygotowujemy się do poszerzenia naszej działalności o działalność usługową wspomagającą górnictwo i wydobywanie. Ma to związek z posiadaniem przez miasto Skierniewice złóż solankowych wód geotermalnych. Nasze działania uzupełniają poczynania inwestycyjne miasta w zakresie projektowania uzdrowiska.

 

Staramy się również poszerzyć świadomość ekologiczną mieszkańców miasta, prowadząc działalność edukacyjną i propagując postawy proekologiczne w otoczeniu społecznym Firmy.

bottom of page