top of page
Sława_logo.jpg

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
67-410 Sława, ul. Długa 1
tel. 68 356 63 90, fax 68 356 53 05
e-mail: sekretariat@zwik.slawa.pl
www.zwik.slawa.pl

Od 31 grudnia 2011 roku jesteśmy spółką prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy Sława. Naszym najważniejszym zadaniem jest dostarczanie do tysięcy odbiorców czystej, zdrowej wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Aktualnie na terenie całej gminy posiadamy pięć stacji uzdatniania wody oraz jedną oczyszczalnię ścieków. Chcąc pomóc mieszkańcom, prowadzimy również szeroki wachlarz odpłatnie świadczonych usług, które są związane z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną.


W trosce o środowisko stawiamy na zrównoważony system gospodarki cyrkulacyjnej. Poniżej przestawiamy kilka realizowanych projektów, które poprawią komfort życia mieszkańców Gminy Sława, jednocześnie chroniąc przyrodę.

1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława

To największy projekt w historii gminy, który swoim zasięgiem obejmuje aż 13 miejscowości. Ogromny zakres projektu poprawi zarówno komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców, jak i znacząco wpłynie na ochronę naszego środowiska. Za ponad 134 mln zł powstaje m.in. blisko 140 km infrastruktury wod.-kan., nowoczesna stacja uzdatniania wody oraz oczyszczalnia ścieków. Istniejące obiekty są modernizowane lub rozbudowywane, a przy czterech powstaną instalacje OZE. 

2. Zdalny odczyt i e-BOK

Dzięki realizacji projektu zamontowano 2500 sztuk nadajników radiowych wraz z wodomierzami dostosowanymi do zdalnego odczytu. To nowoczesne rozwiązanie, które umożliwia sprawdzenie stanu wodomierza, bez konieczności wejścia do budynku. Dziś możemy się już pochwalić 100% odczytem radiowym wodomierzy u naszych Klientów. Poza tym, w ramach projektu uruchomimy e-BOK, czyli elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Nasi Odbiorcy wiele spraw będą mogli załatwić przez Internet lub osobiście w nowej siedzibie przy ul. H. Pobożnego.

 

3. Sondy optyczne

Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy system wykorzystywany w Niemczech. Pomaga on dokładnie analizować sytuację, co ułatwia planowanie niezbędnych napraw i modernizacji. System opiera się na dwóch sondach, które zbierają dane dotyczące ścieków na wlocie i wylocie oczyszczalni. Urządzenie w czasie rzeczywistym automatycznie bada najważniejsze parametry, które trafiają do bazy danych i tam są analizowane oraz zapisywane. W przypadku jakichkolwiek odchyleń od normy natychmiast wysyłany jest alarm do pracowników. Wtedy pozostaje już tylko szybka reakcja. 

Sława_02.jpg

4. Fotowoltaika

Jesteśmy zdania, że podobnie jak w naturze, energia na bieżąco powinna pochodzić ze źródeł odnawialnych. Dlatego na terenie naszego Zakładu funkcjonuje 800 sztuk paneli fotowoltaicznych (każdy o mocy 250 W), które przekształcają promienie słoneczne w energię elektryczną. Dzięki temu 20% rocznego zapotrzebowania oczyszczalni ścieków na energię pokryte jest z pracy odnawialnych źródeł energii. W trosce o środowisko, w najbliższych latach na terenach naszych stacji uzdatniania wody również zamontujemy tego typu instalacje. 
 

5. Kogeneracja wraz z układem ZKF

Inwestycja polega na wybudowaniu systemu energetycznego opartego o instalację agregatu prądotwórczego wraz z układem zamkniętej komory fermentacyjnej (ZKF). Taki układ przeprowadza proces stabilizacji beztlenowej osadów (powstających w procesie oczyszczania ścieków), w trakcie której w ZKF wytwarza się biogaz, który po odsiarczaniu będzie trafiał do zbiornika, a następnie do agregatu kogeneracyjnego. Tam, w procesie spalania zostanie przekształcony na energię elektryczną oraz cieplną, którą wykorzystamy w innych obiektach oczyszczalni ścieków w Sławie.
 

6. Instalacja użyźniacza gleby

Obecnie w trakcie procesów oczyszczania ścieków, powstaje spora ilość odpadu jakim jest ustabilizowany osad komunalny. W trakcie modernizacji oczyszczalni ścieków, zostanie przeprowadzonych wiele prac mających na celu usprawnienie procesu oczyszczania ścieków jak również przeciwdziałanie powstawania odpadów. Instalacja użyźniacza gleby przekształci w procesach termicznych osady w certyfikowany produkt o właściwościach polepszających jakość gleby – użyźniacz.

bottom of page