top of page

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o.

ul. dr. Skarzyńskiego 6A, 64-030 Śmigiel

tel. 65 527 04 30, fax 65 526 52 78

email: sekretariat@zwk-smigiel.pl

www.zwk-smigiel.pl

Śmigiel_foto_05.jpg

Historia wodociągu śmigielskiego sięga XVI wieku. Właściciele Śmigla: Wacław Rozdrażewski, Stanisław Cikowski oraz Jadwiga Kiszewska wydali przywilej na założenie wodociągu miejskiego. Nieznane są koleje jego powstawania, ale w trakcie prac ziemnych w latach 1912-1913 oraz w 2017 roku podczas remontu ulicy Podgórze, natrafiono na resztki dębowych rur wodociągowych z XVI wieku. Pierwotnie źródła wody znajdowały się w obniżeniu pomiędzy ulicą Ogrodową oraz Zdrojową. Zasilanie wodociągu następowało za pomocą dwóch wiader czerpiących na przemian wodę i dostarczających ją do dębowych rur, którymi była doprowadzana do domostw. W Śmiglu znajdowały się również studnie ogólnodostępne tzw. zdroje uliczne.

 

Woda źródlana była bardzo dobrej jakości, a jej właściwości lecznicze potwierdzają wota przy figurze Matki Boskiej Płaczącej w miejscowym kościele farnym. Wykorzystywana była w przemyśle browarniczym – produkowano na jej bazie doskonałe śmigielskie piwo. Obecnie prywatni przedsiębiorcy dążą do reaktywowania starego, tradycyjnego browaru śmigielskiego.

 

W zakładzie przechowywany jest plan sieci wodociągowej miasta Śmigla (niem. Stadtplan Schmiegel Obrechnungszeichnung des Wasserleitungsrohrnetzes), który został wykonany w 1913 roku w Berlinie. Budynek

wodociągu wraz z wieżą ciśnień zostały wybudowane w latach 1912-1913 przez berlińską spółkę. Zbiornik ma pojemność 125 m³ i został przywieziony w częściach z Niemiec, a na miejscu w Śmiglu łączono jego części nitami. Po montażu został obudowany i przykryty dachem. Wieża ciśnień ma 49 m wysokości, dno zbiornika sięga 26 m poniżej poziomu terenu, a jej wydajność wynosiła 600 m³ na dobę. W 1914 roku długość sieci miała 13 km, obejmując tylko

i wyłącznie miasto Śmigiel.

Śmigiel_foto_02.jpg
Śmigiel_foto_04.jpg

Obecnie długość sieci wodociągowej w samym mieście jest prawie czterokrotnie większa. Obok wieży ciśnień a także poza miastem na terenie gminy powstały nowe studnie głębinowe. Dziś woda do sieci pochodzi z sześciu stacji uzdatniania wody usytuowanych w: Śmiglu, Bronikowie, Brońsku, Przysiece Polskiej, Spławiu, i Robaczynie. Od 2008 roku systemem wodociągowym na terenie gminy Śmigiel zarządza Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o.

 

Gmina Śmigiel położona jest w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie kościańskim

i zajmuje powierzchnię 189,8 km2, składa się z miasta Śmigiel oraz 37 sołectw. Zamieszkuje ją około 18 tys. mieszkańców z czego około 30% mieszka w mieście Śmigiel. Dominującą dziedziną gospodarki jest rolnictwo – 63% powierzchni gminy stanowią użytki rolne, a gleby charakteryzuje wysoka klasa bonitacyjna.

 

Sieć wodociągowa o długości 189,2 km obejmuje obszar miasta Śmigla (51,2 km) oraz obszar wiejski gminy (138 km). Gmina zwodociągowana jest w 98%.

Śmigiel_foto_01.jpg
Śmigiel_foto_03.jpg

Strategia rozwoju gminy Śmigiel na lata 2015-2022 zmierza do tego, aby jej mieszkańcy mieli pełną dostępność do sieci infrastruktury technicznej, a misja gminy brzmi: Gmina Śmigiel obszarem zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, przychylna przedsiębiorczości i ludzkiej pracy, przyjazna środowisku naturalnemu, dbająca o dobry standard życia oraz możliwości wszechstronnego rozwoju mieszkańców.

 

Realizacja misji wyodrębniona jest w pięciu najważniejszych kierunkach rozwoju, nazwanych celami strategicznymi. Jednym z nich jest kompleksowa rozbudowa infrastruktury technicznej, w skład którego wchodzi cel operacyjny – modernizacja sieci wodociągowej. Strategia zakłada, iż corocznie zostanie wymienione minimum 5 km sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestocementowych (do wymiany jest około 34 km sieci) oraz, że do roku 2022 zostaną zmodernizowane dwie stacje uzdatniania wody. Natomiast uzbrojenie nowych terenów mieszkalnych

i przemysłowych w sieć wodociągową następować będzie według potrzeb skorelowanych planami rozbudowy.

Śmigiel_foto_08.jpg
Śmigiel_foto_06.jpg
bottom of page