top of page

Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna

41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43

tel. 32 292 55 90 92, fax 32 292 46 38

sekretariat@rpwik.sosnowiec.pl

www.sosnowieckiewodociagi.pl

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu jest Spółką Akcyjną, której 100% udziałów należy do Gminy Sosnowiec. Spółka Akcyjna, powstała w roku 2004 i kontynuuje ponad 80-letnią tradycję działalności wodociągów na terenie miasta Sosnowca.

 

RPWiK Sosnowiec SA to nowoczesne przedsiębiorstwo, posiadające jedną z większych oczyszczalni w województwie śląskim, oczyszczającą ścieki z Sosnowca, jak również z gmin ościennych. Posiada wysoce wyspecjalizowany sprzęt do monitorowania oraz czyszczenia sieci kanalizacyjnej, a także do monitorowania sieci wodociągowej, co umożliwia minimalizację strat wody związanych z występowaniem awarii.

 

W pełni automatyczne zestawy hydroforowe, oparte na pompach pionowych oraz falownikach, zapewniają bezobsługową i bezawaryjną pracę stacji hydroforowych, a w zakresie gospodarki ściekowej małe przepompownie z pompami zatapialnymi są sukcesywnie zastępowane bezobsługowymi tłoczniami suchymi typu AWALIFT.

Funkcjonujący system monitoringu dla obiektów rozproszonych, oparty o sieć GSM i działający z wykorzystaniem GPRS, realizuje w sposób ciągły powiadamianie dyspozytora o stanie przepompowni, stacji hydroforowych oraz o występujących awariach, jak i próbach włamania. W Spółce istnieje nowoczesny system informatyczny ERP, a rok 2012 to kolejne wyzwania pod względem informatycznym – Spółka planuje wdrożenie innowacyjnego systemu mapy cyfrowej, pozwalającego na zdalną kontrolę sytuacji w terenie oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

 

RPWiK Sosnowiec SA dysponuje w swojej strukturze własnym laboratorium, mającym akredytację PCA, gdzie wykonywane jest ilościowo ponad 80% wszystkich badań związanych z działalnością Spółki, a niezbędnych do monitorowania stanu wody i ścieków.

 

Obecnie RPWiK Sosnowiec SA dzięki sprawnemu zarządzaniu, przebudowie struktury organizacyjnej i dużemu zaangażowaniu kadry pracowniczej jest jednym z dynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w regionie. Działalność Spółki prowadzona zgodnie z rachunkiem ekonomicznym, pozwala na optymalizację wykorzystania środków finansowych, co wpływa bezpośrednio na fakt, iż Spółka dokonuje zakupu nowoczesnych urządzeń w większości ze środków własnych.

 

Misją RPWiK Sosnowiec SA jest oferowanie usług o jak najwyższym standardzie oraz zrównoważone funkcjonowanie w zgodzie z ochroną środowiska. Realizowanie powyższych celów możliwe jest dzięki inwestowaniu w nowoczesne wysokosprawne technologie, co przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów eksploatacji pozwala na podnoszenie jakości świadczonych usług.

bottom of page