top of page

Średzka Woda Sp. z o.o.

55-300 Środa Śląska, ul. Sikorskiego 43

tel./fax 71 317 20 59

e-mail: sredzka_woda@srodaslaska.pl

www.sredzkawoda.pl

Najważniejsza w naszej branży jest polityka inwestycyjna, która konsekwentnie realizowana, przekłada się na wymierne korzyści dla mieszkańców. Połączenie doświadczenia, kompetencji wszystkich pracowników oraz wdrożone procedury, decydują o najwyższej jakości świadczonych usług, a tym samym mają wpływ na sukces firmy.

Zakończenie licznych inwestycji związanych z doprowadzeniem kanalizacji do wszystkich miejscowości w gminie, nie spowoduje oczywiście, że spoczniemy na laurach. Na terenie gminy tworzone są zarówno nowe zakłady przemysłowe, jak i budowane obiekty mieszkalne. W konsekwencji, każdego roku budujemy kilka kilometrów nowych sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Na bieżąco zajmujemy się również modernizacją istniejących już sieci, aby utrzymać je w jak najlepszym stanie technicznym.

Antoni Biszczak

prezes Średzkiej Wody Sp. z o.o.
w Środzie Śląskiej

Dobra woda, czyste środowisko, zadowoleni mieszkańcy to motto, którym pracownicy spółki kierują się w codziennej pracy.

Do głównych zadań firmy należą: dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Zakres działania przedsiębiorstwa obejmuje również:

  • roboty: ziemne, wodno-kanalizacyjne, energetyczne i telekomunikacyjne

  • usługi ogólnobudowlane

  • usługi projektowe i doradcze w zakresie wodociągów i kanalizacji.

W latach 2007-2017 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne z wykorzystaniem środków UE:

  • modernizacja oczyszczalni ścieków  w Środzie Śląskiej

  • skanalizowanie miejscowości: Ciechów, Bukówek, Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno, Proszków, Jastrzębce, Cesarzowice, Święte, Przedmoście, Wojczyce, Gozdawa, Wrocisławice, Środa Śląska (częściowo).

bottom of page