top of page
MPECWiK_Sroda_logo copy.jpg

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

63-000 Środa Wielkopolska, ul. Harcerska 16

tel. 61 285 35 18

e-mail:sekretariat@mpecwik.pl

www.wodociagi-sroda.pl

Łączymy wiedzę i doświadczenie oraz tradycję i nowoczesność

Pierwsze informacje na temat istnienia studni wodnych na terenie rynku w Środzie Wlkp. znajdują się na planie miasta z 1783 roku. Prace nad budową wodociągu rozpoczęto jesienią w 1910 roku, a zakończono już wiosną 1911 roku. Wodę do wodociągu czerpano ze studni artezyjskiej, ulokowanej w zachodniej części miasta i mającej 100 m głębokości. Obecną wieżę ciśnień wraz z ujęciem wody i siecią wodociągową, która wówczas miała 3 km, budowała firma J. Scheven z Düsseldorfu.

Lokalizacja zbiornika wieżowego we wschodniej części miasta – czyli po przeciwnej stronie niż położenie głównego ujęcia, wpływała korzystnie na wyrównanie ciśnienia w sieci rozdzielczej. Zasilanie górnego zbiornika wody odbywało się za pomocą pomp, które rurociągiem wtłaczały wodę z ujęcia. W taki sposób wieża ciśnień regulowała pracę wodociągu aż do 1998 roku, kiedy to zmodernizowano stację uzdatniania wody.


Dzisiaj, nasza wiedza podparta stuletnim doświadczeniem, a także zaangażowanie pracowników, pozwala tworzyć przedsiębiorstwo, które w pełni zaspokaja potrzeby mieszkańców miasta i gminy Środa Wlkp. w zakresie dostarczania wody, odbioru ścieków oraz przesyłania ciepła.

Sroda_03.jpg
Sroda_02.jpg
Sroda_21.jpg

Naszą misją jest służenie mieszkańcom miasta i gminy Środa Wlkp. w zakresie:
dostarczania wody i ciepła
odbierania i oczyszczania ścieków
ochrony środowiska naturalnego.

 

Wodę dla miasta dostarczamy z nowoczesnej, zmodernizowanej stacji uzdatniania wody. Nad jej jakością czuwa system biomonitoringu oparty o małże słodkowodne, a kontrolę nad jakością wody i wydajnością ujęć głębinowych zapewnia system całodobowego monitorowania i wizualizacji pracy stacji wodociągowych. Dostarczanie wody na terenach wiejskich odbywa się poprzez pięć stacji uzdatniania. Łącznie zaopatrujemy w wodę ponad 30 tys. mieszkańców gminy Środa Wlkp.

 

U naszych klientów wdrożylismy innowacyjny projekt odczytu wodomierzy za pomocą sieci GSM. Dzięki tej nowoczesnej technologii mamy bieżącą informację dotyczącą ilości zużytej wody oraz o ewentualnych alarmach. Powyższe rozwiązanie wraz z rozbudowywanym systemem kontroli i szczelności dystrybucji pozwala zmniejszyć straty wody w sieci.

Sroda_07.jpg
Sroda_16.jpg

Świadczymy usługi w zakresie prac wodno-kanalizacyjnych. Dysponujemy specjalistycznym samochodem WUKO.
Posiadamy mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków z możliwością chemicznego usuwania związków fosforu, pozwalającą obecnie na oczyszczanie 5 tys. m3/dobę, która docelowo, po wybudowaniu drugiej komory napowietrzania, zwiększy swą zdolność oczyszczania do 10 tys. m3/dobę.


Wytworzony w procesie osad ściekowy spełnia wymogi osadów przeznaczonych do rolniczego wykorzystania. Na terenach wiejskich obsługujemy 28 zbiorczych oczyszczalni ścieków oraz ponad 60 przepompowni.


Działające przy gminnej oczyszczalni laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1193, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji oraz zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wlkp. do prowadzenia monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


Zakres badań prowadzonych w laboratorium obejmuje:
pobieranie próbek ścieków, wody i osadów
badania fizykochemiczne ścieków
badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody
badania fizykochemiczne osadów ściekowych.


Akredytacja podnosi wiarygodność i precyzję wyników, zapewnia wysoką jakość świadczonych usług oraz potwierdza kompetencje pracowników spółki.

Sroda_14.jpg
Sroda_12.jpg
Sroda_08.jpg

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. prowadzi od kilku lat kampanię promocyjno-edukacyjną na temat wpływu człowieka na środowisko naturalne oraz wpływu środowiska na jakość wody, pod hasłem: „Chcesz pić zdrową wodę – dbaj o środowisko”. W ramach projektu przybliżamy mieszkańcom działalność MPECWiK oraz omawiamy zagadnienia:
wpływu gospodarki odpadami na jakość wody
roli i znaczenia właściwego utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
planu bezpieczeństwa wody
wpływu konsumenta na jakość spożywanej wody.


Organizujemy „Drzwi Otwarte” na stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków i w laboratorium. Uczestniczymy w szeregu imprez oraz organizujemy różnego rodzaju happeningi, np. specjalnie dla dzieci przygotowano pokaz „Szalonego chemika” oraz prezentacji sprzętu brygady wodociągowo-kanalizacyjnej.

Sroda_15.jpg
Sroda_11.jpg
bottom of page