top of page

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

37-450 Stalowa Wola, ul. Komunalna 1

tel. 15 842 34 11, fax 15 842 19 50

e-mail: mzk@um.stalowa-wola.pl

www.hsw-wodociagi.pl

„Nowoczesna firma dbająca o środowisko”

 

60 LAT STALOWOWOLSKICH WODOCIĄGÓW

Historia sieci wodno-kanalizacyjnych sięga 1937 r., kiedy to zapadła decyzja budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, budowy Huty i Osiedla Stalowa Wola. 1 kwietnia 1945 r. Stalowa Wola uzyskała prawa miejskie, a od 1 lipca 1957 r. prawa wydzielonego powiatu miejskiego, licząc wówczas 13 tys. mieszkańców. Miesiąc później tj. 14 sierpnia 1957 r. powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, przejmując od Huty Stalowa Wola ok. 21 km sieci wodociągowej i ok. 23 km sieci kanalizacyjnej. Rok 1957 otworzył nowy rozdział w historii MPGK, rozpoczęto bowiem zasadniczą rozbudowę wodociągów miejskich o wartości kosztorysowej 13 544 tys. złotych. Pod budowę ujęcia wody zajęto 28 ha Lasów Państwowych. Wybudowano osiem studni głębinowych, jedną studnię zbiorczą oraz przepompownię wyposażoną w podstawowe urządzenia uzdatniające wodę (wapnowanie i chlorowanie). Nowe ujęcie wody w pełni zaspakajało ówczesne potrzeby dynamicznie rozwijającego się miasta.

 

W 1967 r. w samym Zakładzie wod.-kan. pracowało 41 osób, obsługując 36 km sieci wodociągowej i 39 km sieci kanalizacyjnej. Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym ostatnich lat stała się realizacja Projektu Funduszu Spójności nr 2003/PL/16/P/PE/042 pn. „Gospodarka Wodno-Ściekowa w Stalowej Woli”. Beneficjentem Projektu był Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. Łączna wartość inwestycji wyniosła 21 912 954,91 EUR, z czego 13 151 400,00 EUR stanowiło dofinansowanie ze środków UE (ok. 60%). W ramach Projektu wybudowano: sieć wodociągową (1,14 km), kanalizację sanitarną (14,68 km), kanalizację deszczową (11,05 km). Zmodernizowano także sieć kanalizacji sanitarnej (8,82 km) i kanalizacji deszczowej (1,94 km). Wybudowano również cztery przepompownie ścieków i jedną tłocznię ścieków sanitarnych, a na kanalizacji deszczowej zabudowano cztery separatory koalescencyjne, piaskownik oraz zmodernizowano wylot istniejącego piaskownika. W ramach inwestycji powstała także nowa Stacja Uzdatniania Wody o przepustowości 13 500 m³/d, a także rozbudowano i zmodernizowano Miejską Oczyszczalnię Ścieków, zwiększając możliwość przyjęcia ładunku zanieczyszczeń (wydajność 17 500 m³/d, RLM 88240).

Realizacja Projektu (lata 2005-2008) przyczyniła się do unowocześnienia firmy (zastosowano najnowocześniejsze technologie) oraz zapewniła prawidłowe funkcjonowanie systemu wodno-ściekowego na terenie miasta. Obecnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miejskiego Zakładu Komunalnego posiada 194,1 km sieci wodociągowej i 135,4 km sieci kanalizacji sanitarnej, 27 przepompowni ścieków, jedną pompownię sieciową wody i 22 studnie głębinowe.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji prowadzi działalność usługową w zakresie:

 • budowy sieci wodociągowej,

 • bezwykopowej renowacji sieci kanalizacyjnej,

 • przewiertów poziomych przy użyciu wiertnicy hydraulicznej,

 • czyszczenia i udrażniania sieci kanalizacyjnej wozem specjalistycznym  ssąco-ciśnieniowym z recyklingiem,

 • lokalizacji nielegalnych przyłączy i nieszczelności kanalizacji poprzez zadymianie kanalizacji,

 • wykonywania inspekcji TV w rurociągach

W przypadku przerw w dostawie wody odbiorcom dostarczana jest woda pitna w jednolitrowych woreczkach foliowych pakowanych przy użyciu automatu paczkującego.

Długość sieci wodociągowej w mieście Chełm wynosi 212,4 km, z czego 34,7 km to magistralna, a 177,7 km rozdzielcza. W znacznej części zbudowana jest ona w układzie pierścieniowym, a obszar zasilania miasta w wodę podzielony jest na trzy strefy ciśnieniowe.

Nasze motto: „Nowoczesna firma dbająca o środowiskowo” rozumiemy jako wyzwanie do wdrażania nowoczesnych technologii, ciągłego podnoszenia wiedzy inżynierskiej, prowadzenia szeroko rozumianej edukacji ekologicznej, współpracę z wyższymi uczelniami w zakresie kształcenia i przekazywania studentom swoich doświadczeń z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej.

Nasze działania zostały dostrzeżone na forum regionalnym i krajowym, co przyniosło efekt w postaci przyznania Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o.  wielu prestiżowych nagród, tj.:

 • Podkarpacka Nagroda Gospodarcza w latach: 2008 r., 2009 r., 2010 r., 2011 r., 2012 r.,

 • Gazela Biznesu 2011 r. i 2012 r.,

 • Gepard Biznesu 2012 r.,

 • Innowator Podkarpacia 2012 r.,

 • Lider Podkarpacia 2012 r.

 

Przedsiębiorstwo posiada wdrożony w 2008 roku system informacji przestrzennej KOM-NET GIS oraz model hydrauliczny sieci wodociągowej w pełni odzwierciedlający układ wodociągów. W 2009 roku utworzono Aktywną Komórkę Wykrywania Awarii, która zajmuje się wyszukiwaniem wycieków na sieci. Służby, wyposażone w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, lokalizują miejsca wycieku, ograniczając tym samym straty wody.

 

W mieście Chełm funkcjonuje system rozdzielczy kanalizacji. Długość sieci wynosi 144,9 km i w większości pracuje systemem grawitacyjnym, jednak z powodu znacznego zróżnicowania terenu eksploatowane są również przepompownie ścieków. W celu poprawy jakości świadczonych przez MPGK usług zakupiono nowoczesny samochód specjalistyczny firmy Assmann, który przyczynia się do poprawy jakości udrażniania kanałów sanitarnych z zanieczyszczeń, zapobiegając powstawaniu zatorów blokujących przepływ ścieków.

bottom of page