top of page
sk logo.jpg

Steinzeug-Keramo N.V.

Oddział w Polsce

41-940 Piekary Śl., ul. Karola Miarki 20

tel. 32 747 44 12, fax 32 767 44 14

keramo@keramo-steinzeug.pl

www.steinzeug-keramo.com

sk 1.jpg

SYSTEMY KANALIZACJI Z KAMIONKI

Systemy kanalizacyjne kamionkowe, największego europejskiego producenta Steinzeug-Keramo, produkowane są w zakładach produkcyjnych: w Niemczech (Frechen i Bad Schmiedeberg), w Belgii (Hasselt) oraz w Holandii (Belfeld), należących do Grupy Wienerberger AG.

 

Koncern Steinzeug-Keramo produkuje rury i kształtki kamionkowe stosując nowoczesne urządzenia oraz technologię produkcji o najwyższej jakości, gwarantując niezawodność oraz efektywność ekonomiczną swoich produktów. Rury kamionkowe produkowane są ze stuprocentowo naturalnych produktów, takich jak: glina, szamot i woda. Wybór rur kamionkowych do budowy kanalizacji grawitacyjnej jest wyborem w kierunku przyszłości. Rury kamionkowe spełniają wysokie wymogi dotyczące bezpiecznej, niezawodnej oraz długowiecznej eksploatacji. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, produkty przyjazne dla środowiska stały się absolutnym priorytetem.

 

Wybór rur kamionkowych układanych w wykopie otwartym lub metodą bezwykopową, to jakość zgodna z Normą PN EN 295:

 • wytrzymałość na ściskanie: 150 N/mm²;

 • wytrzymałość mechaniczna na zgniatanie: 32-140 kN/m;

 • wytrzymałość na rozciąganie przy zgniataniu: 16-25N/mm²;

 • wytrzymałość na moment zginający: 1,7- 9,0 kNm;

 • wytrzymałość na ścieranie: max 0,25 mm;

 • odporność na płukanie kanału: 340 bar;

 • moduł ugięcia: 50 000 N/mm²;

 • twardość powierzchni rury: 7 (skala wg. Mohsa 1-9).

 

Dla rur kamionkowych współczynnik amortyzacji wynosi 1-1,25, czyli zakłada się, że minimalny okres eksploatacji tych rur to 80-100 lat. Wybór rur kamionkowych układanych w wykopie otwartym lub metodą bezwykopową w obiektach strategicznych, to jakość zgodna z Aprobatą Techniczną IBDiM. (Nr AT/2011-02-2769/2)

 

W obiektach strategicznych takich jak: budowa dróg, tuneli, mostów, wbudowując kanały grawitacyjne, odwodnienia, rury osłonowe, istotnymi parametrami technicznymi są:

 • wodoszczelność na złączach – 2,4 bar; 

 • odporność na cykle termiczne (-18o +18o) po nasączeniu w środku odladzającym i paliwie; 

 • wytrzymałość na zmęczenie pod obciążeniem zmiennym 2,5-10 kN po nasączeniu w środku odladzającym i paliwie; 

 • niepalność kanału.

 

Zastosowanie rur kamionkowych:

 • w obiektach inżynierii komunikacyjnej;

 • w drogach publicznych i wewnętrznych;

 • w obiektach kolejowych;

 • na terenie lotnisk;

 • na terenach objętych szkodami górniczymi;

 • w obrębie obiektów petrochemicznych;

 • w przepustach i rurach osłonowych.

 

Wyniki badań ujęte w Aprobacie Technicznej IBDiM pozwalają inwestorom podjąć decyzję o wyborze materiału ceramicznego, czyli kamionki przy budowie zarówno sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej (odprowadzającej wody z powierzchni jezdni), jak również sieci odwodnieniowej gruntu przy wysokim poziomie wód gruntowych. Zapewnia ona całkowicie bezawaryjną eksploatację infrastruktury podziemnej.

bottom of page