top of page

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o.

64-500 Szamotuły, ul. Wojska Polskiego 14

tel. 61 292 18 29, fax 61 292 18 57

e-mail: bok@zgkszamotuly.pl
www.zgkszamotuly.pl

Nowoczesna firma z tradycjami
„Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. jest nie tylko prężnie działającym przedsiębiorstwem, ale też firmą, w której nowoczesne działania z powodzeniem łączy się z tradycją. 

Odrobina historii
Szamotulskie wodociągi zaprojektowano i zbudowano w czasie, gdy Wielkopolska była pod zaborem niemieckim. Zadanie to powierzono firmie Heinricha Schevena z Düsseldorfu. Zachowany projekt pochodzi z 1906 roku, a według relacji świadków już jesienią tego roku obiekt został uruchomiony wraz ze studniami, budynkami i wieżą ciśnień. Z wysokiej na 36 m wieży ciśnień, woda kilkukilometrową siecią rur żeliwnych dostarczana była w okolice rynku i kilku głównych ulic Szamotuł. Część tej dawnej infrastruktury funkcjonuje do dziś, a wieża ciśnień była w eksploatacji do 1978 roku. W latach 1962-1965 dokonano gruntownej modernizacji stacji wodociągowej oraz rozbudowano ujęcie wody, wzbogacając je o stację uzdatniania. Do istniejącej studni głębinowej dobudowano trzy kolejne o wydajności 340 m³/h. W latach 70. XX wieku unowocześniono system wydobywania wody ze studni, zwiększając ich wydajność do ok. 8000 m³/d.

 

Dzisiaj spółka posiada pięć zmodernizowanych stacji uzdatniania, które dostarczają wodę do wszystkich mieszkańców i firm z terenu gminy Szamotuły. W strukturze „Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. znajduje się również infrastruktura kanalizacyjna. Początek jej to budowa w 1907 roku przy ulicy Wodnej oczyszczalni o wydajności 1100 m³/d, z systemem osadników zespolonych Imhoff, z komorą fermentacyjną i poletkami do osuszania osadów oraz z siecią z rur kamionkowych. System taki działał przez 90 lat. W roku 1996 oddano w Szamotułach do użytku nowoczesną i wydajną, jak na tamte czasy, oczyszczalnię obsługującą również powstające nowe osiedla mieszkaniowe.

 

W latach 1994-1996, a następnie 2012-2014 przeprowadzono jej gruntowną modernizację i przebudowę. Dodatkowo w 2000 roku uruchomiono oczyszczalnię w Pamiątkowie, a w 2005 roku w Otorowie. 

Czasy obecne
Spółka w swojej strukturze posiada kompleks hotelowo-sportowy „Maraton” z pełnowymiarową pływalnią ze strefą aqua. Powstał on w wyniku wykorzystania wsparcia programów przeznaczonych dla rewitalizacji obszarów miejskich. Działający dzisiaj kompleks znacząco poprawia atrakcyjność i wizerunek miasta.

 

Na terenie stacji uzdatniania wody w Szamotułach powstaje elektrownia fotowoltaniczna, a wytworzona energia zasilać będzie obiekty przemysłowe przedsiębiorstwa. Dążąc do podnoszenia jakości świadczonych usług, w trosce o dobro i zadowolenie klienta, spółka realizuje i planuje kolejne inwestycje, wykorzystując nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz możliwość dofinansowania ze środków UE.

 

Budowa nowych odcinków sieci, modernizacje stacji uzdatniania wody, przepompowni i oczyszczalni ścieków, zakupy specjalistycznych pojazdów, wdrażanie nowoczesnych systemów informatycznych, wprowadzenie radiowego odczytu wodomierzy u wszystkich naszych klientów, to tylko niektóre z działań, które przyczyniają się do poprawy komfortu życia 30 tysięcy mieszkańców i funkcjonowania wielu przedsiębiorstw.

Działania spółki skierowane są również na edukację odnoszącą się do ekologii, wspierania utalentowanych dzieci i młodzieży, dbałości o rozwój sportu i promocję kultury.

W trakcie planowanych inwestycji i w codziennych działaniach ważna jest dbałość o zachowanie pamięci o ponad 100-letniej historii szamotulskich wodociągów, szacunku do pracy ludzi, którzy to wszystko budowali. Znajduje to odzwierciedlenie w  utrzymaniu charakteru modernizowanych obiektów, które połączyły starą architekturę z bardziej nowoczesnym designem. 

 

Oceniajcie Państwo sami.

bottom of page