top of page

Zakład Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o.

71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10

tel. 91 422 12 61 do 65, fax 91 422 12 58

e-mail: zwik@zwik.szczecin.pl

www.zwik.szczecin.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie to firma o wielkich tradycjach i długiej historii. Kontynuujemy rozpoczęte ponad 65 lat temu starania, aby mieszkańcom naszego miasta zapewnić wysoki standard życia oraz dobry stan środowiska naturalnego. Zmierzamy do osiągnięcia tych celów poprzez tworzenie nowoczesnego modelu firmy, zorientowanej na potrzeby naszych klientów. Zaopatrujemy w wodę ponad 400 000 mieszkańców miasta, eksploatujemy sieci wodociągowe i kanalizacyjne, z których każda ma długość ok. 1100 km.

Naszym podstawowym zadaniem jest świadczenie usług, polegających na dostawie mieszkańcom miasta najwyższej jakości wody do picia oraz odbiorze i efektywnym oczyszczaniu ścieków. Obok statutowych obowiązków wykonujemy kompleksowe prace związane z budową, naprawą i eksploatacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, naprawiamy wszystkie rodzaje pomp głębinowych, serwisujemy i legalizujemy wodomierze, sprzedajemy artykuły i armaturę hydrauliczną. Nasze Laboratorium Centralne wykonuje analizy wody i ścieków w oparciu o certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji oraz normę jakości ISO 9001:2000. Oczekiwanym impulsem dla dynamicznego rozwoju miasta i podwyższenia jakości życia jego mieszkańców była realizacja projektu pn. „Poprawa jakości wody w Szczecinie”. Dzięki temu projektowi osiągnęliśmy międzynarodowe standardy w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, kompleksowo uporządkowaliśmy gospodarkę wodociągowo-kanalizacyjną w mieście i uzbroiliśmy nowe tereny przeznaczone pod inwestycje. Wzrosła atrakcyjność turystyczna całego regionu. Zgodnie z założeniami cały Projekt zakończono w 2010 roku.

Dzisiaj nasza firma wykorzystuje najnowocześniejsze technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków natomiast aglomeracja miejska przestała zanieczyszczać Odrę, Zalew Szczeciński i Bałtyk. Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski nie nalicza podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego, a Spółka czyni starania o wykreślenie Szczecina z listy najpoważniejszych trucicieli Bałtyku prowadzonej przez HELCOM.

Najważniejsze inwestycje zrealizowane w ramach projektu to m.in:

• wybudowanie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków „Pomorzany”;

• modernizacja oczyszczalni ścieków „Zdroje”;

• wybudowanie 5 dużych pompowni ścieków wraz z kolektorami tłocznymi;

• wybudowanie 200 km nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;

• renowacja 60 km starych sieci kanalizacyjnych;

• wybudowanie hali filtracji wody na złożu węgla aktywnego;

• ułożenie magistral wodociągowych o łącznej długości ok. 22 km.

bottom of page