top of page
teco logo.jpg

TECO Sp. z o.o.

51-502 Wrocław, ul. Mydlana 1

tel. 71 784 70 87, fax 71 784 70 88

e-mail: biuro@teco.pl

www.teco.pl

teco 1.jpg

NAPRAWY RĘKAWEM POLTEC®

POLTEC® jest to technologia renowacji bezwykopowej kanałów sanitarnych i rurociągów przemysłowych za pomocą rękawów impregnowanych żywicami poliestrowymi. Rękaw POLTEC® jest zgodny z normą PN-EN ISO 11296. POLTEC® stosuje się do renowacji rurociągów o dowolnych średnicach i przekrojach w zakresie od 150 mm do 2000 mm.

 

Do renowacji metodą POLTEC stosuje się żywice poliestrowe i epoksydowe, a jako materiał nośny włókninę poliestrową lub tkaninę z włókien szklanych. Charakterystyczną cechą rękawa POLTEC® jest to, że jest on zamknięty od strony wewnętrznej i zewnętrznej foliami PUR, PE lub PP. Zapobiega to wypływowi żywicy z rękawa i zapewnia uzyskanie zakładanych własności mechanicznych rękawa po utwardzeniu.

teco 2.jpg
teco 3.jpg

CZYSZCZENIE WODOCIĄGÓW – PROGRESS

Metoda PROGRESS polega na hydromechanicznym usuwaniu osadów z wewnętrznych powierzchni wodociągów za pomocą systemu czyszczaków z elektronicznymi czujnikami pozwalającymi na zdalne śledzenie czyszczaków w terenie. Ma to kapitalne znaczenie w przypadku zatrzymania się czyszczaka na jakiejkolwiek przeszkodzie stałej, takiej jak zamknięte zasuwy, wystające do wnętrza wodociągu odwodnienia lub odpowietrzenia itp.

 

Czyszczaki są indywidualnie dobierane w zależności od średnicy rurociągu, grubości osadu, twardości osadu, długości czyszczonych odcinków, geometrii łuków, kolan, trójników, itp.

 

Główne zalety czyszczenia metodą PROGRESS to:

  • duża skuteczność usuwania osadów,

  • minimalna ilość przecięć wodociągu,

  • szybkość czyszczenia pozwalająca na krótkotrwałe przerwy w dostawach wody.

WYMIANA RUROCIĄGÓW METODĄ BURSTLININGU STATYCZNEGO

Burstlining zwany także krakingiem statycznym jest technologią wymiany rurociągów poprzez wciąganie nowych rur w miejsce niszczonych i rozpychanych w gruncie starych rur.

 

INSPEKCJE I NAPRAWY PUNKTOWE

Inspekcje TVC wykonywane są nowoczesnymi, zdalnie sterowanymi kamerami w kanałach okrągłych i profilowych od średnicy 100 do 2000. Inspekcja TVC rejestrowana jest na płycie DVD z zapisem miejsca wykonywania inspekcji, licznika metrów, wykresem spadków chwilowych i dodatkowymi opisami. Do płyt DVD dołączany jest dokładny raport komputerowy o stanie badanego obiektu z fotografiami charakterystycznych miejsc.

 

Naprawy miejscowe pakerami wykonywane są przy pomocy krótkich zbrojonych rękawów impregnowanych żywicami epoksydowymi lub poliuretanowymi. Naprawy miejscowe zdalnie sterowanymi robotami – zdalnie sterowany robot wjeżdżając do kanału i pod nadzorem kamery zewnętrznej lub/i własnej, frezuje wystające elementy i osady, wycina pręty i korzenie, wygładza wystające połączenia rur itp.

bottom of page