top of page
tis logo.jpg

T.I.S. Polska Sp. z o.o.

05-850 Ożarów Mazowiecki

ul. Ożarowska 30D, Duchnice

tel. 22 483 56 00, fax 22 483 56 03

e-mail: info@tispolska.pl

www.tispolska.pl

tis 2.jpg

T.I.S. Polska Sp. z o.o. jest działającą w Polsce firmą należącą do grupy T.I.S., specjalizującej się w produkcji i sprzedaży armatury przeznaczonej do instalacji na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych. T.I.S. Polska, podobnie jak reszta spółek należących do T.I.S. Group, dysponuje szeroką gamą armatury o najwyższym standardzie technologicznym.
W swojej ofercie firma posiada szeroki asortyment armatury między innymi takiej jak:

  • przepustnice centryczne oraz podwójnie mimośrodowe;

  • zasuwy miękko uszczelnione i pierścieniowe;

  • zasuwy nożowe;

  • zawory napowietrzająco-odpowietrzające;

  • automatyczne zawory regulacyjne;

  • zawory iglicowe (suwakowe);

  • filtry;

  • kompensatory.

Nasze produkty mogą być wyposażone w napędy: ręczne, elektryczne, pneumatyczne bądź hydrauliczne, w zależności od potrzeb użytkownika. T.I.S. Polska zapewnia nie tylko dostawę produktów, lecz także oferuje pomoc w zakresie doboru i projektowania zaawansowanych rozwiązań technicznych dotyczących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Firma gwarantuje obsługę zarówno na etapie wyboru sprzętu, jak i podczas jego eksploatacji. Naszym atrybutem jest gwarancja produktów przygotowanych indywidualnie dla danego projektu, dzięki czemu stajemy się unikalnym dostawcą dla wybranych rodzajów armatury.

tis 3.jpg
tis 5.jpg

Zawory iglicowe (suwakowe) stanowią grupę zaawansowanych technicznie urządzeń, służących w zależności od odpowiedniego wyposażenia jako armatura regulacyjna lub odcinająca specjalnego przeznaczenia. Charakterystyczna konstrukcja zaworów iglicowych umożliwia otrzymanie liniowej charakterystyki regulacji przepływu, co jest nieosiągalne przy użyciu innego rodzaju armatury. Jednocześnie zachowana zostaje w całym zakresie otwarcia wysoka precyzja regulacji. Ze względu na cechy konstrukcyjne, zawory iglicowe mogą pracować nawet przy minimalnym otwarciu bez ryzyka negatywnych zjawisk hydraulicznych, jak kawitacja. Zawory iglicowe (suwakowe) znakomicie sprawdzają się w roli armatury regulacyjnej oraz szybko otwierającej na obiektach hydrotechnicznych takich jak zapory i elektrownie wodne, umożliwiając bezpieczny i kontrolowany spust wody. Kolejnym obszarem zastosowań zaworów iglicowych (suwakowych) jest regulacja przepływu w ciągach napowietrzania reaktorów biologicznych w oczyszczalniach ścieków. Nasza firma posiada już na swoim koncie takie interesujące realizacje jak: dostawa zaworu DN800 regulującego zrzut wody zasolonej z kopalni oraz dostawa zaworu iglicowego DN900 jako elementu wyposażenia hydroelektrowni.

 

Automatyczne zawory regulacyjne serii  M3000/2000 znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach wodociągowych, nawodnieniowych i przeciwpożarowych. Podstawowe funkcje zaworów to: regulacja i stabilizacja ciśnienia, ograniczanie przepływu, podtrzymanie ciśnienia, kontrola poziomu wody w zbiornikach oraz upust. Możliwe jest również łączenie kilku funkcji w jednym zaworze. Typowymi przykładami kombinacji funkcji są zawory uprzedzające uderzenia hydrauliczne bądź spełniające zadania redukcji ciśnienia wyjściowego oraz podtrzymania minimalnego zadanego ciśnienia przed zaworem. Uzupełnieniem programu produkcji zaworów regulacyjnych serii M3000/2000 jest typoszereg zaworów tłokowych, przeznaczonych do pracy w warunkach wyższych ciśnień (PN>25), głównie w celu redukcji ciśnienia. Automatyczne zawory regulacyjne, zgodnie z wymaganiami normy EN 1074-5, spełniają funkcje regulacyjne, wykorzystując wyłącznie energię przepływającego medium, co zapewnia w pełni samoczynne działanie.

 

Przepustnice dwumimośrodowe mają możliwość szerokiego spektrum zastosowania. Przepustnice te są produktami, które można w wielu przypadkach wykorzystać zamiennie jako alternatywa  dla innej armatury. Wybór takiego rozwiązania  zastosowania umożliwia zmniejszenie kosztu inwestycyjnego oraz gwarantuje korzyści  technologiczne. W standardowej ofercie T.I.S. Polska dostępne są w zakresie DN150-DN2600, jak również znacznie większe – produkowane na specjalne życzenie klienta. Przepustnice wykonywane są zgodnie  z potrzebami określonymi wymaganiami projektowymi. Przepustnice dwumimośrodowe wielkogabarytowe zostały  przez nas dostarczone między innymi dla elektrociepłowni, zapory wodnej oraz jednej z największych elektrowni w kraju.

Szczególnie ważnym produktem w ofercie T.I.S. Polska są przepustnice z szybko działającymi napędami z użyciem przeciwwagi i siłownika elektrohydraulicznego. Przepustnice te to samoczynnie działające zawory zwrotne, zabezpieczające przed ruchem powrotnym czynnika w przypadku nagłego wyłączenia pompy czy sprężarki. Rozwiązanie konstrukcyjne przepustnicy z napędem elektrohydraulicznym sprawia, że może ona zastępować jednocześnie zawór zawrotny i armaturę zaporową. Stosując tego typu przepustnicę, mamy zapewniony m.in.: kontrolowany przebieg  zamykania przepływu przy wypadnięciu pompy z ruchu, kontrolowany  przebieg  otwierania przypływu przy uruchamianiu pompy, możliwość  pewnego  odcięcia  np. przy pracach remontowych czy możliwość regulacji przepływu przez wykorzystanie właściwości regulacyjnych przepustnic.

 

Typowym zastosowaniem przepustnic z szybkodziałającym napędem elektrohydraulicznym są elektrownie wodne, gdzie urządzenia te montuje się w zespole wraz z szybkodziałającym zaworem iglicowym. Do dużych projektów zrealizowanych przez T.I.S. Polska należy dostawa dwóch zespołów zabezpieczenia turbin dla elektrowni wodnej w Sudetach. W skład każdego zespołu wchodziła przepustnica DN500 szybkozamykająca oraz zawór iglicowy DN400.

bottom of page