top of page

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

43-100 Tychy, ul. Sadowa 4

tel. 32 325 70 00, fax 32 325 70 05

e-mail: sekretariat@rpwik.tychy.pl

www.rpwik.tychy.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO

RPWiK Tychy S.A. to jedno z największych przedsiębiorstw branży wodociągowo-kanalizacyjnej w województwie śląskim. Spółka jest dzisiaj własnością dziewięciu gmin i miast, na terenie których prowadzi swą działalność. Przedsiębiorstwo posiada blisko 1600 km sieci wodociągowej i około 25 km sieci kanalizacyjnej, a z jego usług korzysta blisko 250 tys. osób. Firma zarządza czterema terenowymi oddziałami eksploatacji sieci, wyposażonymi we własne biura obsługi klienta. Przedsiębiorstwo świadczy kompleksowe usługi z zakresu szeroko rozumianej gospodarki wodno -ściekowej a także budowy i eksploatacji sieci. Dzisiaj funkcjonowanie takich firm jak RPWiK Tychy S.A. nie jest łatwe. Rosną bowiem, co oczywiste, wymagania klientów. Aby tym wymaganiom sprostać, spółka postawiła na wszechstronny i dynamiczny rozwój.

 

TECHNOLOGIA

Realizując strategię dynamicznego rozwoju, RPWiK Tychy S.A. konsekwentnie rozbudowuje zintegrowany system informatyczny zarządzania siecią, wykorzystujący moduły systemowe: informacji przestrzennej GIS (mapa numeryczna), monitoringu (telemetria), obsługi rynku (iBOK), projektowania i sterowania siecią wodociągową (model hydrauliczny), centralnego zarządzania jednostkami terenowymi (moduł dyspozytorski). Infrastruktura teleinformatyczna przedsiębiorstwa zapewnia dostęp on-line do danych systemowych, dzięki czemu praca sieci śledzona jest „na żywo” przez wyspecjalizowane służby techniczne.

ODCZYT RADIOWY

Spółka znajduje się w światowej czołówce przedsiębiorstw wodociągowych jako współtwórca systemu zdalnego przekazu danych z urządzeń pomiarowych przepływu wody, opartego o przypływomierze typu iPerl. Na bazie systemu wodociągowego Tychów, przy udziale specjalistów z RPWiK Tychy S.A., globalny koncern Sensus opracował ostateczną postać radiowego systemu zdalnych odczytów i przekazu danych „Diavaso”. Dzisiaj technologia ta pozwala na odczyt 5000 urządzeń w trakcie dnia roboczego, w ramach jednej trasy samochodu sczytującego.

 

CENTRUM ZARZĄDZANIA SIECIĄ

Całodobowy nadzór dyspozytorski zapewnia optymalną szybkość reakcji na nieprzewidziane zdarzenia awaryjne i natychmiastową regulację parametrów pracy sieci. W efekcie końcowym przedsiębiorstwo utrzymuje wysoką stabilność pracy skalibrowanego systemu wodociągowego, skonfigurowanego w obiegi zamknięte. Dzięki systemowi zarządzania możliwa jest ciągła kontrola podstawowych parametrów sieci - ciśnienia i przepływu - a także kontrola jakości dostarczanej wody.

 

Moduł telemetryczny spółki, wykorzystujący układy sterowania zespołami pompowymi, jak również reduktorami ciśnienia, pozwala na utrzymywanie stabilności tego parametru w sieci. Daje też możliwość optymalizowania ilości wody wtłaczanej do niej.

OSIĄGNIĘCIA

RPWiK w Tychach S.A., jako jedyne dzisiaj przedsiębiorstwo w Polsce, posiada własne urządzenie - HEL-SET - do wykrywania nieszczelności z użyciem gazu znacznikowego – helu. To nowatorskie rozwiązanie zostało w pełni opracowane oraz skonstruowane przez pracowników przedsiębiorstwa. W porównaniu z powszechnie używanymi metodami, detekcja przy użyciu helu charakteryzuje się wyższą skutecznością oraz precyzją, w wyniku czego do zlokalizowania możliwy jest nawet najmniejszy wyciek, niezależnie od materiału, z którego wykonany jest wodociąg. Pomimo wysokiej sprawności działania, technologia ta jest ciągle rozwijana, aby zapewnić jak najwyższą efektywność detekcyjną. Praca urządzenia już niejednokrotnie przyczyniła się do znacznego zmniejszenia strat wody nie tylko w sieci należącej do przedsiębiorstwa, ale także w sieciach klientów zewnętrznych.

STRATEGIA

Władze i właściciele spółki konsekwentnie dążą do realizacji wizji przedsiębiorstwa, która brzmi: „Przodująca firma sektora usług komunalnych regionu, spełniająca najwyższe standardy działania w branży usług wodociągowo-kanalizacyjnych, godny naśladowania partner biznesowy”. Efektem tej polityki jest autorski, wewnętrzny system zarządzania pracą, a także wyróżnienia firmy, m.in. w postaci nagród: „Gazele Biznesu”, „Przedsiębiorstwo Fair Play”, „Oskar Budownictwa” czy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” (przyznawana przez PIP).

bottom of page