top of page

Wodociągi Ustka Sp. z o.o.

76-270 Ustka, ul. Ogrodowa 14

tel. 59 814 47 27, fax 59 815 56 31

e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl

www.wodociagi.ustka.pl

Ustecki system wodociągowy liczy 75 lat. Pierwszy wodociąg publiczny oddano do eksploatacji w 1928 roku. Miał on wydajność 420 m³ na dobę i był przystosowany do obsługi 5000 mieszkańców. Ujęcie wody i stacja uzdatniania zostały wybudowane przy ul. Rybackiej, a zbiornik wieżowy miał pojemność 100 m³ i mieścił się przy ul. Wczasowej. Sieć wodociągowa wybudowana została z rur żeliwnych o średnicy od 80 do 125 mm. W tym samym czasie wybudowana została kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków. Była to oczyszczalnia mechaniczna, popularny w tym okresie osadnik Imhoffa, o wydajności 400 m³/d. W czasie wojny urządzenia wodociągowe nie ucierpiały. Po kilkakrotnych przekształceniach przedsiębiorstwa, w 1992 roku powstała Sp. z o.o. o nazwie „Wodociągi Ustka”, której właścicielem jest miasto Ustka. W 2009 roku została oddana do eksploatacji nowa oczyszczalnia ścieków o przepustowości 10 000 m³/d.

Efekty ekologiczne inwestycji:

• zmniejszono ilość odpadów powstających w procesie oczyszczania;

• wdrożono proces wytwarzania biogazu z osadów ściekowych wraz z procesem wytwarzania energii elektrycznej ;

• zwiększono buforowość, bezpieczeństwo i niezawodność obiektu automatyzując większość procesów i wprowadzając rozbudowany system nadzoru operatorskiego i ostrzegania.

W 2010 roku Wodociągi Ustka otrzymały wyróżnienie Ekolaur Polskiej Izby Ekologii w kategorii „Gospodarka Wodno-Ściekowa”.

bottom of page