top of page
veolia logo.jpg

Veolia Water Systems Sp. z o.o.

30-149 Kraków, ul. Balicka 48

tel. 12 423 38 66

02-188 Warszawa, ul. Janka Muzykanta 60

tel. 22 205 39 39

43-100 Tychy, ul. Metalowa 3

tel. 32 217 82 06

info.poland@veoliawater.com

www.veoliawaterst.pl

veolia 1.jpg

Veolia Water Systems Sp. z o.o. należy do grupy Veolia Water Solutions & Technologies będącej częścią Veolia Environnement – światowego dostawcy usług na rzecz środowiska z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i energetycznej.

 

Działalność Veolia Water Systems Sp. z o.o. na rynku polskim sięga początku lat 90., kiedy to realizuje głównie projekty konsultingowe. Pierwszym dużym projektem dla sektora komunalnego wykonanym w systemie „pod klucz” jest kontrakt na modernizację oczyszczalni ścieków Sitkówka-Kielce (1995 r.). Od 1997 r. firma działa już jako zarejestrowana spółka, a rok później podpisuje swój pierwszy kontrakt przemysłowy na realizację „pod klucz” oczyszczalni ścieków dla Arla Foods w Gościnie. Od tego momentu sukcesywnie zwiększa się portfel zamówień realizowanych przez Veolia Water Systems, dzięki czemu firma wprowadza na rynek polski kolejne innowacyjne, niejednokrotnie pionierskie rozwiązania z zakresu oczyszczania ścieków, uzdatniania wody i przeróbki osadów ściekowych.

veolia 2.jpg
veola 4.jpg

Oferta 

Specjalnością firmy jest kompleksowa realizacja „pod-klucz” obiektów dla klientów komunalnych i przemysłowych, dostawy instalacji i urządzeń standardowych i specjalistycznych produkowanych na potrzeby klientów przez Veolia i firmy współpracujące, a także usługi serwisowe w zakresie dostarczonych instalacji. Firma świadczy usługi projektowania i konsultingu, jak również prowadzi testy pilotowe.

 

Veolia Water Systems oferuje szeroki wachlarz rozwiązań obejmujących:

  • uzdatnianie wody pitnej;

  • przygotowanie wody procesowej i produkcji wody ultraczystej;

  • oczyszczanie wód deszczowych;

  • oczyszczanie ścieków przemysłowych, w tym ścieków specyficznych i trudnych do oczyszczenia;

  • odzysk i zamykanie obiegów wody;

  • odzysk i zagospodarowanie ciekłych odpadów;

  • zaawansowaną przeróbkę osadów ściekowych: fermentacja beztlenowa, stabilizacja tlenowa, zagęszczanie, odwadnianie, suszenie, spalanie;

  • oczyszczanie wód powrotnych i złożowych z wydobycia gazu łupkowego.

Firma zapewnia najwyższą efektywność rozwiązań poprzez wykorzystywanie znanych i stosowanych na całym świecie technologii know-how. Dzięki połączeniu działalności na skalę lokalną z ogólnoświatową siecią ekspertów opracowuje najlepsze dostępne rozwiązania pozwalające oczyścić lub ponownie wykorzystywać ścieki, produkować lub odzyskiwać energię, wykorzystywać produkty uboczne i zmniejszać oddziaływanie na środowisko poprzez wprowadzenie programów zrównoważonego rozwoju uwzględniających ślad węglowy i wodny.

Doświadczenie

Na rynku polskim firma może poszczycić się realizacją obiektów komunalnych dla takich Klientów jak: MPWiK w m.st. Warszawie, MPWiK w Krakowie, Urząd Miasta Łodzi, MPWiK we Włocławku, MPWiK w Bochni, Wodociągi Kieleckie, Urząd Miasta Rybnik, ZWiK w Szczecinie, ZWiK w Sochaczewie, MPWiK w Piekarach Śląskich, MPGK w Jaśle. Jakość oferowanych rozwiązań docenili także Klienci przemysłowi: Tymbark, Ekoland, Agrana Fruit Polska, Toruń – Pacific, Kompania Piwowarska Tyskie Browary Książęce, Danone, PCC Rokita, ORLEN EKO, Anwil, Mondi Świecie, Energa Kogeneracja, Elektrownia Pątnów, PGK KWB Turów, CAN-PACK, NITROERG.

bottom of page