top of page
wavin logo.jpg

Wavin Polska S.A.

ul. Dobieżyńska 43, 64-320 Buk

tel. +48 61 891 10 00, fax +48 61 891 10 11

e-mail: kontakt_pl@wavin.pl

pl.wavin.com

wavin 1.jpg

Wszystko zaczęło się od wody…

Na początku lat 50. rdzewiejące rurociągi stanowiły poważny problem i zagrożenie dla bezpieczeństwa dostaw wody pitnej we wschodniej Holandii. Po wielu eksperymentach przeprowadzonych w małym warsztacie w miejscowości Zwolle powstała pierwsza na świecie rura ciśnieniowa z PVC o dużej średnicy, przeznaczona do przesyłania wody. Stało się to później fundamentem firmy Wavin. Wavin to połączenie pierwszych sylab dwóch słów: WAter (woda) i VINyl chloride (chlorek winylu) – wyjaśnia Jacek Sobkowiak, Dyrektor Generalny Wavin Metalplast-Buk. Dziś Koncern Wavin jest największym w Europie producentem systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych. Swoje oddziały posiada w 26 krajach i zatrudnia blisko 6,5 tysiąca osób. W tym roku Wavin obchodzi jubileusz 20-lecia na polskim rynku.

 

Najszersza oferta na rynku

Wieloletnie doświadczenie, dostęp do najnowocześniejszych technologii, innowacyjność, a przede wszystkim uwzględnienie potrzeb Klientów pozwalają dziś firmie Wavin zaproponować najbogatszą w Polsce ofertę systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych. Na rynku instalacyjno-budowlanym Wavin jest dostawcą kompletnych systemów instalacyjnych do doprowadzania wody do budynku, jej transportu wewnątrz obiektu, ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, odprowadzania ścieków oraz zagospodarowania wód deszczowych. Natomiast na rynku infrastrukturalnym Wavin to ekspert w dziedzinie systemów kanalizacji zewnętrznej, drenażu, odwodnień dróg i mostów, zagospodarowania wody deszczowej, systemów ciśnieniowych do kanalizacji, przesyłania wody i gazu, a także systemów renowacji sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych.

wavin 2.jpg
wavin 3.jpg

Na straży jakości

Najwyższa jakość oferowanych produktów jest priorytetem działalności firmy Wavin. Starannie dobrane surowce, zaawansowane procesy produkcyjne, know-how oraz bardzo rygorystyczna kontrola wyrobów gotowych są gwarancją niezawodnej i powtarzalnej jakości. Wszystkie wyroby Wavin spełniają niezbędne normy i standardy, posiadają konieczne aprobaty techniczne i atesty. Wyrazem troski o najwyższą jakość wyrobów jest fakt, iż Wavin jako pierwszy w branży wdrożył i certyfikował system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001, obejmujący cały cykl projektowania, konstruowania, produkowania, sprzedaży i ekspedycji naszych wyrobów oraz obsługi posprzedażowej. Wavin dysponuje także własnym, doskonale wyposażonym, laboratorium, które działa w oparciu o najnowsze metody badawcze i kontrolne. Laboratorium Wavin Metalplast-Buk wdrożyło system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/ IEC 17025 i posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego, którym objęte się 32 metody badawcze stosowane w Laboratorium Mechanicznym i Laboratorium Chemicznym.

 

Od systemów do kompleksowych rozwiązań

Wavin to nie tylko najwyższej jakości produkty i systemy. Profesjonalne doradztwo techniczne na etapie planowania, projektowania oraz realizacji inwestycji to niezwykle ważna wartość dodana oferowanych przez Wavin wyrobów. Aby z sukcesem konkurować na rynku nie wystarczy już tylko dobry produkt. Dlatego naszym celem jest oferowanie Klientom kompletnych, idealnie dopasowanych do potrzeb rozwiązań. Każdą inwestycję traktujemy indywidualnie, dogłębnie analizujemy problem, aby zaproponować Klientowi optymalną, gotową koncepcję – mówi Jacek Sobkowiak.

Innowacje siłą Wavin 

W swojej działalności Wavin nieustannie poszukuje innowacyjnych, odznaczających się większą skutecznością rozwiązań. Możliwe są one dzięki szeregowi badań oraz stałej obserwacji zmian zachodzących w dziedzinie nowych technologii. Istotny wpływ na innowacyjność rozwiązań firmy Wavin ma także rozpoznawanie potrzeb Klientów poprzez stały kontakt z użytkownikami wyrobów oraz szeroko prowadzone badania marketingowe. Nowe produkty to efekt działań członków wysoko wyspecjalizowanych inżynierów z Działu Rozwoju Wavin Metalplast-Buk oraz z centrum badawczego koncernu Wavin Technology & Innovation. To właśnie stały dostęp do najnowszych osiągnięć nauki w zakresie surowców oraz technologii, zaangażowanie ekspertów technicznych w prace nad rozwojem procesów oraz wyrobów od lat czynią naszą firmę prekursorem rozwiązań na rynku instalacji sanitarnych – mówi Jacek Sobkowiak, Dyrektor Generalny firmy. Dowodem wysokiej koncentracji naszej firmy na innowacjach, jest fakt, iż blisko 20% obrotu dostarczają nam nowe produkty – dodaje Jacek Sobkowiak.

 

W trosce o środowisko

Zdobyte zaufanie klientów to nie tylko powód do satysfakcji, ale i odpowiedzialność. Firma zwraca uwagę na problem ochrony środowiska naturalnego. Oferta obejmuje rozwiązania proekologiczne, a w procesie produkcji wykorzystywane są najnowsze technologie, które nie naruszają równowagi ekologicznej. W projektowaniu nowych wyrobów uwzględniane są dwa aspekty – konieczność racjonalnego gospodarowania zasobami wody oraz ograniczenie zużycia energii. Od początku istnienia pasją firmy jest woda i to właśnie problemowi przywrócenia zrównoważonego obiegu wody w przyrodzie oraz ochronie naturalnych zasobów wodnych Wavin poświęca najwięcej uwagi.

bottom of page