top of page
wilo  logo.jpg

Wilo Polska

Al. Krakowska 38, Janki, 05-090 Raszyn

tel. 22 702 61 61, fax 22 702 61 00

e-mail: wilo@wilo.pl

www.wilo.pl

wilo 1.jpg

WILO SE, jeden z wiodących producentów urządzeń pompowych, posiada w swej ofercie szeroką gamę urządzeń znajdujących zastosowanie w komunalnych aplikacjach zaopatrzenia w wodę. Pompy głębinowe Wilo dostępne są w różnorodnych wykonaniach materiałowych. Typoszereg pomp TWI wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 1.4401. Obejmuje pompy o wymiarach od 4 do 10 cali przy wydajności do 250 m³/h i podnoszeniu do 480 m H2O. Pompy te są zasilane silnikami o mocach od 0,4 do 110 kW, zarówno przezwajalnymi, jak i nieprzezwajalnymi. Silniki te mogą być wypełnione mieszanką glikolową lub wodą pitną. Pompy TWI wyposażone są w zintegrowany zawór zwrotny i mogą tłoczyć medium o maksymalnej zawartości piasku do 50 g/m³.

 

Alternatywnie do pomp ze stali nierdzewnej, Wilo oferuje wysokojakościowe i niezawodne pompy w wykonaniach materiałowych ciężkich, tj. z żeliwa, brązu, brązu niklowo-aluminiowego. Pompy Wilo-EMU typoszeregów NK, K, KM, D, SCH są produkowane w zakresie średnic do 24 cali i osiągają wydajność ponad 2000 m³/h. Pompy te są zasilane silnikami o mocach do 630 kW. Od wielu lat pompy głębinowe Wilo zaopatrują niezawodnie w wodę pitną wiele polskich miast i gmin.

wilo 4.jpg
wilo 3.jpg

Zestawy pompowe Wilo zbudowane są na bazie do 6 wysokociśnieniowych, wielostopniowych pomp połączonych w układzie równoległym. Zarówno rama na której posadowione są pompy jak i kolektory zasilający i tłoczny wykonane są ze stali nierdzewnej 1.4301. W zależności od aplikacji stosowane są pompy stałoobrotowe typu MVI lub Helix V, których praca jest w pełni automatycznie regulowana za pomocą przetwornicy zabudowanej w szafie sterowniczej.

 

Dla zminimalizowania energochłonności oraz doskonałego utrzymania ciśnienia w sieci wodociągowej, Wilo oferuje zestawy pompowe wyposażone w pompy elektroniczne typu MVIE i Helix VE, z przetwornicami częstotliwości zabudowanymi na silniku każdej pompy. Zestawy pompowe Wilo osiągają wydajność do 800 m³/h i podnoszą ciśnienie wody do 160 m.

Na potrzeby stacji podwyższania ciśnienia II stopnia na sieciach komunalnych zaopatrzenia w wodę, instalacji chłodniczych lub odwadniających Wilo oferuje pompy poziome typu NL i SCP. Pompy normowe typoszeregu NL/NLG charakteryzują się osiowym króćcem ssawnym i promieniowym króćcem tłocznym. Pompy te dostarczane są jako kompletny agregat z silnikiem elektrycznym i sprzęgłem, zabudowanymi na płycie podstawowej. Połączenie silnika z hydrauliką realizowane jest za pomocą sprzęgła rozłącznego. Pompy te oferowane są w różnych wykonaniach materiałowych np. z żeliwa, brązu lub żeliwa sferoidalnego. Wydajności pomp osiągają ok. 3000 m³/h i podnoszenie do 140 m H20.

 

Pompy poziome typoszeregu SCP, z osiowo dzielonym korpusem, charakteryzują się długą żywotnością oraz wysoką niezawodnością pracy. Dzielony korpus pozwala na łatwy dostęp do wszystkich ruchomych elementów pompy jak wirnik, łożyska i uszczelnienia. Zdecydowanie ułatwia eksploatację i zmniejsza jej koszty.

Pompy SCP montowane są na płycie podstawowej razem z silnikiem i rozłącznym sprzęgłem. Są one wykonywane w wielu wariantach materiałowych, tj. żeliwo, brąz, stal nierdzewna, żeliwo sferoidalne. Mogą być dostarczane z silnikami w wykonaniach wysokonapięciowych do 10 kV. Osiągają wydajności do ok. 3400 m³/h i podnoszenie do 245 m H20, przy mocach silników do 630 kW.

 

Firma Wilo jest godnym zaufania partnerem z długoletnim doświadczeniem w branży komunalnej oraz szeroką gamą produktów do ogrzewnictwa, klimatyzacji, wentylacji, zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków. Oferujemy rozwiązania dla wszystkich segmentów rynku – zarówno dla techniki budowlanej, gospodarki wodno-ściekowej, jak i przemysłu.

bottom of page